Działalność nierejestrowa w Polsce. Działalność nieewidencjonowana. Działalność nierejestrowa w Polsce. Na czym polega działalność nierejestrowa.

Działalność nierejestrowana

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA: WWW.KHG.PL

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga spełnienia szeregu formalności. Rejestracja firmy dla mniejszego podmiotu może okazać się znacznym wydatkiem, mającym przełożenie na płynność finansową Twojego przedsiębiorstwa. Ustawodawca w tej kwestii zwrócił się ku właścicielom firm i wprowadził możliwość działalności nierejestrowanej. Na czym polega prowadzenie działalności bez rejestracji? Dowiesz się w tym artykule!

https:/youtu.be/qZQoIncopLg

Niezarejestrowana działalność gospodarcza – na czym polega?

Prowadzenie niezarejestrowanej firmy jest działalnością zarobkową osób fizycznych, które uzyskują z niej drobne przychody. Zgodnie z art. 5 Ustawy Prawo przedsiębiorców jesteś uprawniony do świadczenia usług bez konieczności rejestracji działalności, w przypadku gdy Twój dochód należny nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w żadnym miesiącu, tj. 1505 zł. Przepisy wskazują także, że w czasie ostatnich 60 miesięcy nie można wykonywać działalności gospodarczej. Taką formą prawną posługują się najczęściej startupy i przedsiębiorstwa zainteresowane optymalizacją podatkową. W celu rozliczenia niezarejestrowanej działalności należy posłużyć się w zeznaniu rocznym PIT-36 z uwzględnieniem rubryki “działalność nierejestrowana”.

Zalety prowadzenia działalności nierejestrowanej

Główną korzyścią jest przede wszystkim brak obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej. Co więcej, nie trzeba rozliczać się z miesięcznych bądź kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Faktu prowadzenia działalności nierejestrowanej, nie musisz zgłaszać do Urzędu Statystycznego (GUS) ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Koniecznie nie będzie także uzyskanie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W konsekwencji prowadzenie księgowości również nie jest wymagane – wystarczające będzie sporządzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Podatek od niezarejestrowanej działalności gospodarczej

Z uwagi na limit 1505 zł podatek od prowadzenia działalności nieewidencjonowanej wynosi 17%. Wobec tego jest to zdecydowanie tańsze rozwiązanie niż zatrudnienie pracownika, którego utrzymanie wiąże się z koniecznością opłaty składek zdrowotnych i należności na ubezpieczenie społeczne. Ważną kwestią w tym temacie jest również podatek VAT. Jeżeli w zakres Twojej oferty nie wchodzą usługi doradcze, prawne, nie zajmujesz się sprzedażą towarów objętych akcyzą, a Twoje roczne obroty nie przekraczają limitu 200 tys. zł – najprawdopodobniej nie musisz dokonać rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Optymalizacja podatkowa w przypadku działalności nierejestrowanej

Bardzo częstym zabiegiem w takiej sytuacji jest łączenie działalności nierejestrowanej z działalnością zarobkową pracownika z tytułu umowy o pracę. Możesz zastosować to rozwiązanie w przypadku pracowników zatrudnionych na pełnym etacie, niepełnym etacie, w czasie godzin pracy za zgodą pracodawcy, a także poza godzinami pracy.

 

Jeżeli zatrudniasz pracownika na umowie o pracę, a jego wynagrodzenie wynosi 5 tys. zł netto, to całkowity koszt zatrudnienia równy będzie 8500 zł. Natomiast w sytuacji, gdy z tych 5 tys. zł wypłacisz 3500 zł w ramach honorarium z tytułu umowy o pracę, a następnie to samo zrobisz z pozostałymi 1,5 tys. zł w ramach prowadzonej przez pracownika działalności nierejestrowanej, to koszty zatrudnienia zostaną obniżone o około 1 tys. zł. Co ważne obowiązki zawarte w umowie pracę i działalności nierejestrowanej koniecznie muszą być zróżnicowane. 

Zastanawiasz się nad prowadzeniem działalności nierejestrowanej?

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie firmy bez rejestracji. Dużą zaletą jest możliwość jednoczesnej pracy na etacie. Pracodawca opłaca za Ciebie składki, a Ty w dużym uproszczeniu generujesz dodatkowy dochód, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Jesteś zainteresowany wprowadzeniem takiej optymalizacji podatkowej? – skontaktuj się ze mną! Umówimy spotkanie, a ja zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu.

[mc4wp_form id="5288"]