IP BOX 5%

IP Box dla designerów

SPECJALIZACJA – IP BOX | KANCELARIA PRAWNA

W ostatnim czasie jedną z najbardziej charakterystycznych ulg podatkowych jest preferencyjna stawka 5%. W praktyce pozwala ona obniżyć kwestie podatkowe zarówno dla osób płacących PIT, jak i CIT. Dlaczego jest to tak istotne? Głównie ze względu na to, że rozwiązanie pozwala obniżyć wszelkie należne zobowiązania wobec państwa z ponad kilkudziesięciu procent na zaledwie kilka. O co chodzi i jak to wygląda w praktyce? Zacznijmy od podstaw! Więcej o fundamentach stojących pod całą instytucją IP Box dowiesz się w poniższym materiale:https:/www.youtube.com/watch?v=LbT9pZ9m-Qc&t=8s&ab_channel=KHGGroupCzy warto więc przemyśleć implementację IP Box?

Jak najbardziej! Dodatkowo każdy przedsiębiorca, który złożył wniosek, przez cały okres rozpatrywania aż do decyzji (niezależnie czy negatywnej, czy też pozytywnej), jest uprawniony do korzystania z tzw. ekspektatywy. W praktyce pozwala ona rozliczać się z niższej stawki podatkowej nawet, jeśli nie przydzielono jeszcze patentu lub nie zatwierdzono wzoru użytkowego. Co jednak w sytuacji, w której wniosek rozpatrzono negatywnie? Nie trzeba w żaden sposób martwić się żadnymi odsetkami. Przedsiębiorca będzie jedynie zobligowany do wyrównania zaległości, które powstały na przestrzeni ekspektatywy. Więcej o kwestii kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, możesz wyciągnąć z drugiej części poświęconej szerokiemu spektrum designerów:

 

https:/www.youtube.com/watch?v=zeLiF9d4jCs&t=8s&ab_channel=KHGGroup

 

Co uprawnia mnie do skorzystania z IP Box?

W tym aspekcie mówimy o w zasadzie zamkniętym katalogu praw objętych preferencją IP Box. Do kwalifikowanych praw własności zaliczymy:

  • patent,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, 
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia o ochronie prawnej odmian roślin,
  • autorskie prawo do programu komputerowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy bądź produkt ochrony roślin. W przypadku leków stosuje się w tym kontekście dodatkowe prawo ochronne, które przedłuża ochronę patentową ze względu na to, że uzyskanie go jest procesem czasochłonnym,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy obejmujący dla przykładu: nowe funkcje produktu bądź nowatorski sposób techniczny jego wykonania,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, czyli np. obejmujący inny kształt bądź kolor produktu.
[mc4wp_form id="5288"]