Pozew o zapłatę z niewypłaconych obligacji – jak wygląda taka sprawa w praktyce?

SPECJALIZACJA – OBLIGACJE | KANCELARIA PRAWNA

Praca sądów w Polsce nie jest doskonała. Wiele do życzenia jest w kwestii czasu trwania procesu sądowego, który potrafi się przedłużać w nieskończoność. W sprawach których przedmiotem jest naruszenie dóbr osobistych istotne dla powoda jest, aby jak najszybciej pozwany usunął i zaprzestał naruszania jego dóbr osobistych. Niestety w praktyce wygląda to w ten sposób, że zanim Sąd wyda wyrok w sprawie minie wystarczająco dużo czasu, aby zepsuć dobre imię i wizerunek powoda. W trakcie trwania procesu wpisy internetowe będące ogólnodostępnymi informacjami, które można powielać i przekazywać będą docierać do coraz szerszego grona. Warto w przypadku wnoszenia pozwu wnieść także wniosek o udzielenie zabezpieczenia sądowego polegającego na usunięciu wpisu naruszającego dobra osobiste na czas procesu.

Zabezpieczenie udzielane jest w formie postanowienia i pozwala zyskać cenny czas, zabezpieczyć roszczenie oraz wzmocnić pozycję w procesie. Dużym plusem jest fakt, że zazwyczaj rozpoznanie wniosku następuje praktycznie od razu po wpłynięciu do sądu. W sprawach o ochronę dóbr osobistych zabezpieczenie może odnosić się do wszelkich czynności mogących powstrzymać dalsze naruszanie dóbr osobistych lub ukrycia ich na czas trwania postępowania. Możliwe jest na przykład zablokowanie użytkownikom Internetu dostępu do danej treści lub usunąć fragment z publikacji. W tego typu sprawach zabezpieczenie polegające na zakazie publikacji może być udzielone tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu ważny interes publiczny. Przesłankami udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz posiadanie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnienie dotyczy okoliczności faktycznych z którego wynika roszczenie, oparte na dowodach oraz podstawach prawnych roszczenia. Warunek uprawdopodobnienia roszczenia uważa się za spełniony gdy wnioskodawca wykaże podstawy do przypuszczenia, że po stronie wnoszącego o udzielenie zabezpieczenia istnieje roszczenie. Odnośnie interesu prawnego należy wskazać powody dla którego brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Udzielenie zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia niekorzystnych dla uprawnionych skutków związanych z naruszeniem dóbr osobistych. Celem zabezpieczenia jest zapewnienie ochrony uprawnionym w toku postępowania. Ogólnodostępność wpisów lub artykułów dla wszystkich powoduje naruszanie dóbr osobistych, ponieważ łatwo jest w trakcie powielać i kopiować treść, grafiki do dalszego udostępniania co stanowi zagrożenie ciągłego naruszania dóbr osobistych. Brak zabezpieczenia w postaci zablokowania dostępu do treści ogólnodostępnych charakteryzuje się łatwym dostępem i możliwością komentowania, dyskutowania i udostępniania. Internauci mają skłonności do „przybierania maski” i podzielania opinii autora. Taki masowy atak hejtu oraz powielania kłamstw znacznie może wpływać na dobre imię i wizerunek powoda.

Zespół Adwokatów i Radców Prawnych z Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta pomaga dochodzić zapłaty z tytułu niezapłaconych obligacji. Jeśli ktoś nie wypłacił odsetek od Twoich obligacji to nasza kancelaria prawna Ci pomoże.

[mc4wp_form id="5288"]