Nowy Ład 2022 – ulga badawczo-rozwojowa

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA: WWW.KHG.PL

Reforma przepisów podatkowych jest z nami obecna od początku bieżącego roku. Szerokie spektrum zmian obowiązuje zarówno firmy, jak i zwykłych podatników. Nowy Ład nie powinien być jednak postrzegany z perspektywy samych minusów. Z pewnością zaletą jest rozbudowany system ulg podatkowych dla przedsiębiorców. W praktyce jeśli korzystasz z IP BOX lub ulgi badawczo-rozwojowej (B+R), to można jest stosować równolegle. Obecnie nie musisz już więc wybierać pomiędzy dwoma preferencjami. W dzisiejszym artykule omówimy jednak wyłącznie korzyści płynące z działalności na zasadach B+R. Jakie warunki należy spełnić? Co otrzymasz w zamian? Dowiedz się właśnie w tym artykule!

https:/youtu.be/To2-VhiwaSM

Czym jest ulga B+R?

Ulga badawczo-rozwojowa to narzędzie, które ma służyć przedsiębiorcom w stymulacji innowacyjności. Głównym założeniem jest rozwój polskiej branży technologicznej. Przykładowo implementacja ulgi B+R powoduje obniżenie kosztów opracowania nowego produktu. Ponadto może również ułatwić wdrożenie modernizacji, zakup nowego sprzętu czy eksploatację lepszej jakości materiałów. Na czym jednak polega B+R? 

Tutaj wyjaśnienie znajduje się w art. 5a ustawy PIT, a także art. 4a ustawy o CIT i analogicznie. Wedle treści przepisów działalność badawczo-rozwojowa polega głównie na pracach rozwojowych, a także badaniach naukowych. W przypadku prac rozwojowych są one obszarem działalności obejmującym czynności, które nie polegają wyłącznie na np. tworzeniu nowego oprogramowania lub towarów. W zakres ten wchodzić mogą również ulepszenia i modyfikacje obecnych.

Co konkretnie odliczysz w ramach B+R?

Pierwszą kwestią jest wysokość kosztów wynikających z opracowywania lub modernizacji własnych produktów. Z pewnością większa część z nich to wypłaty dla pracowników. W koszty kwalifikowane zaliczane są wynagrodzenia umów zlecenia czy o dzieło, ale wyłącznie w przypadku zatrudnionych bez b2b, nieprowadzących działalności gospodarczej. W zakres odliczenia mogą wchodzić także: wspomniany zakup sprzętu bądź koszty patentu, czyli opłata dla rzecznika patentowego. Ponadto koszt kwalifikowany stanowią również surowce wykorzystane przy pracach nad prototypami.

W jaki sposób obliczyć koszty przy wprowadzeniu ulgi badawczo-rozwojowej?

Koszty kwalifikowane przy uldze B+R nie są rozliczane tak samo. Dla przykładu wynagrodzenia mnoży się razy 200% przy umowach o pracę ze składek ZUS. Oznacza to, że jeśli Twój pracownik zarabia w ciągu roku około 60 tys. zł, to należy tą sumę pomnożyć razy 200%, a następnie wynik – 120 tys. zł dzielisz przez stawkę podatku, który płacisz. Jeśli podlegasz 19% przy podatku liniowym to zaoszczędzisz na uldze B+R w przybliżeniu 22 800 zł. Ulga obniża również koszty ponoszone na składkę zdrowotną.Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie wszystkie koszty kwalifikowane są rozliczane w tak samo korzystny sposób, gdyż przy materiałach współczynnik mnożenia będzie równy jedynie 100%. Czyli jeśli na surowce wydałeś 30 tys. zł to zaoszczędzisz około 570 zł – przy takich samych warunkach, jak podane w przykładzie.

Wprowadzenie ulgi oznacza dodatkowe formalności

Decydując się na ulgę badawczo-rozwojową w 2022 trzeba przygotować się na wprowadzenie odrębnego magazynu i ewidencji środków trwałych. Prowadzona dokumentacja musi zostać podporządkowana osobno, wyłącznie pod dział badawczo-rozwojowy. Wymogiem formalnym przy wprowadzaniu ulgi B+R jest również wyodrębniona ewidencja w księgowości. Nawet jeśli w Twojej firmie wszystkim zajmować się będzie w praktyce jedna osoba, to i tak konieczne będzie wprowadzenie takich samych zmian. Zwróć również uwagę na to, że umowa z takim zatrudnionym powinna zawierać wskazanie, że koszty ponoszone są na prace badawcze i rozwojowe.

Kiedy warto przemyśleć wdrożenie B+R?

Przesłanek koniecznych do wypełnienia jest zdecydowanie więcej. Dlatego jeśli zamierzasz wdrożyć u siebie B+R – skontaktuj się ze mną. Oprócz tego nie zawsze ulga badawczo-rozwojowa jest dobrym rozwiązaniem. Pozwól, że przeanalizuję sytuację prawną i ekonomiczną Twojej firmy, a następnie dobiorę dla Ciebie najlepszą formę opodatkowania. Dokonam implementacji B+R lub zaproponuję Ci korzystniejszą alternatywę. Jeśli masz wątpliwości lub pytania, to zapraszam do kontaktu!

[mc4wp_form id="5288"]