Patent. Prawo własności intelektualnej. Jak zabezpieczyć patent?

Patentowanie dla opornych – na czym polega?

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA: WWW.KHG.PL

Patent to skuteczny sposób na zabezpieczenie prawa własności intelektualnej. Wśród inwestorów w związku z tym jest to obecnie popularne rozwiązanie. Jednakże poza wyłącznym prawem do komercyjnego wykorzystywania, zastosowanie takiego środka niesie za sobą jeszcze jedną istotną korzyść – możliwość wdrożenia ulgi podatkowej. Niestety nie jest to takie proste. Do sprawy należy podejść indywidualnie, w sposób dopasowany do charakterystyki działalności przedsiębiorcy. Szczególną uwagę należy również zwrócić na specyfikę patentowanego przedmiotu. Zastanawiasz się jak zabezpieczyć Twój innowacyjny pomysł? Czy da się na tym skorzystać? Dowiesz się w tym artykule!

https:/youtu.be/nmgi6x_HmSE

Patent – rodzaje własności intelektualnej

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że własność intelektualną można podzielić na wiele kategorii. Ochronie podlegają m.in.:

  • prawa do utworów autorskich,
  • znaki towarowe,
  • know-how,
  • wzory użytkowe,
  • topografie układów scalonych,
  • oznaczenia geograficzne.

 

Zasadniczo patent jest prawem do monopolu na wyłączne korzystanie z określonego wynalazku w sposób zarobkowy. Jednakże warto zaznaczyć, że aby móc skorzystać z takiego rozwiązania należy spełnić liczne wymagania zarówno czasowe, jak i terytorialne. Wiąże się to z wykorzystaniem procedury krajowej i międzynarodowej. Jednakże odpowiedni wybór procedury uzależniony jest od indywidualnych okoliczności. Ważną kwestią jest również specyfika wynalazku. Obowiązujące przepisy wskazują w tym przypadku konieczność technicznego charakteru patentu. Wobec tego takie kwestie, jak sposób prowadzenia biznesu, tworzenia baz danych, idei czy wzorów dokumentów handlowych – nie podlegają pod ochronę własności intelektualnej. Dodatkowo na tzw. zdolność patentową przekładają się takie czynniki jak oryginalność czy okoliczność umożliwiająca przemysłowe zastosowanie wynalazku.

Jak zgłosić patent na poziomie krajowym i europejskim?

Patent to niejako umowa, która zawierana jest między prekursorem a społeczeństwem. Za pośrednictwem tego dokumentu, wynalazca ma prawo do zastosowania ulgi podatkowej. Czas trwania ochrony patentowej wynosi około 20 lat i obowiązuje wyłącznie na terytorium danego państwa w zakresie procedury krajowej. Jednakże obok licznych zalet takiego rozwiązania, znajdują się również i wady. Jedną z nich są wcześniej wspomniane ograniczenia m.in. o charakterze terytorialnym. W konsekwencji uzyskanie tego rodzaju licencji na terenie kilku różnych państw jest nieco skomplikowane. Aby tego dokonać, należy wysłać zgłoszenie do procedury regionalnej poprzez Europejski Urząd Patentowy (EPO).

 

Zgłoszenie patentu na poziomie europejskim wymaga spełnienia podobnych wymogów, jak w przypadku patentu krajowego. Jest on pewnego rodzaju zbiorem wszystkich patentów krajowych. Jeśli zdecydujesz się na opatentowanie wynalazku za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Patentowego – otrzymasz ochronę własności intelektualnej we wszystkich krajach, które podlegają EPO. Co ważne, jeśli dysponujesz statusem polskiej osoby prawnej lub fizycznej, a Twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, to zanim zdecydujesz się na zgłoszenie wynalazku w Europie – w pierwszej kolejności musisz tego dokonać w Urzędzie Patentowym RP.

Ochrona wartości intelektualnej – procedura międzynarodowa i europejska

Dzięki zastosowaniu procedury międzynarodowej lub europejskiej, możesz opatentować wynalazek w ramach jednego zgłoszenia w kilku państwach jednocześnie. W efekcie Ty i Twój patent zostaniecie objęci skutecznym zabezpieczeniem przed niedozwolonym użytkiem również poza granicami RP. Jak tego dokonać? Wystarczy złożyć stosowne zgłoszenie do urzędu krajowego. Co ważne, w tym przypadku nie masz obowiązku ujednolicenia dokumentacji do np. kryteriów formalnych, które charakterystyczne są dla zagranicznego ustawodawstwa. Konieczność przełożenia formularzy na język angielski również nie występuje.

Zastanawiasz się, jak skutecznie zmniejszyć obowiązek podatkowy za pomocą prawa własności intelektualnej?

Każdy przypadek jest inny, dlatego do sprawy należy podejść w sposób indywidualny. Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie – skontaktuj się ze mną! Umówimy spotkanie, a ja w Twoim imieniu zajmę się wszelkimi formalnościami. Być może okaże się, że na podstawie prawa własności intelektualnej możesz skorzystać z ulgi podatkowej IP BOX. Zapraszam do kontaktu!

[mc4wp_form id="5288"]