Webinar – co się bardziej opłaca JDG czy spółka?

JDG (jednoosobowa działalność gospodarcza) czy spółka z o.o.? – jeśli planujesz otworzyć firmę, zapewne nie raz zadawałeś sobie to pytanie. Zanim zdecydujesz się na wybór odpowiedniej formy prawnej działalności, warto zapoznać się z charakterystyką każdej z nich. Decyzja nie jest prosta, gdyż występuje między nimi wiele różnic. Przeważającym czynnikiem są przede wszystkim indywidualne preferencje przedsiębiorstwa. Jak wyglądają kwestie formalne JDG? Czy prowadzenie spółki z.o.o. to większa odpowiedzialność? Dowiesz się więcej właśnie tutaj!

https:/youtu.be/0GA7l5JxFFg

Na czym polega prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Obecnie w Polsce jedną z najczęściej wybieranych form prawnych jest właśnie JDG. Na prowadzenie działalności gospodarczej za pośrednictwem tej struktury, w przeważającej większości decydują się osoby pracujące na samozatrudnieniu. Co warto podkreślić, aby zarejestrować przedsiębiorstwo, nie musisz posiadać kapitału zakładowego, ponieważ Twój prywatny majątek jest również majątkiem firmy. Dysponujesz także wspólnym numerem NIP – prywatnym i firmowym. Jednakże rozliczenia podatkowe firmy sporządzane są już osobno. Niestety, z uwagi na występującą w tym przypadku uproszczoną księgowość – banki mogą nieprzychylnie patrzeć na Twoją zdolność kredytową. Dostępne są dwa sposoby na rejestrację spółki. Możesz tego dokonać drogą elektroniczną lub tradycyjnie, składając wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – charakterystyka

Zgodnie z przepisami polskiego prawa spółka z o.o. to kapitałowa spółka handlowa, która charakteryzuje się posiadaniem osobowości prawnej. Do jej rejestracji niezależnie od miejsca siedziby i obywatelstwa upoważnione są osoby prawne lub fizyczne. W przeciwieństwie do JDG niezbędnym warunkiem jest dysponowanie kapitałem początkowym o łącznej sumie 5 tys. PLN. Jednakże z uwagi na występujący w tym przypadku zwiększony poziom sformalizowania, jako założyciel nie ponosisz odpowiedzialności majątkowej za niezrealizowane zobowiązania przedsiębiorstwa. W efekcie oznacza to większy poziom bezpieczeństwa na wypadek ewentualnego konfliktu z klientem lub niedostatecznie dobrze wykonanej usługi. Jeśli planujesz prowadzić działalność jako spółka z.o.o., w pierwszej kolejności konieczne będzie sporządzenie umowy spółki i ulokowanie przez wspólników stosownego wkładu, aby w konsekwencji ustanowić radę nadzorczą oraz skład zarządu. Jeśli już tego dokonasz, musisz pamiętać o uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – różnice

Każde przedsiębiorstwo jest inne – wiele zależy od określonej specyfiki prowadzonej działalności, dlatego do sprawy należy podejść w sposób indywidualny. Wśród przedsiębiorców JDG w porównaniu do reszty form prawnych, określana jest jako jedna z najprostszych. Niemniej jednak dysponując wieloma zaletami, posiada jedną, wcześniej wspomnianą wadę – jej wybór obarczony jest większym ryzykiem związanym z odpowiedzialnością za własny majątek. Jednakże prowadząc spółkę z o.o., można napotkać równie istotne utrudnienia, takie jak wyższy stopień sformalizowania, a także bardziej skomplikowane procedury rejestracji. W odróżnieniu od JDG w tym wypadku koniecznym warunkiem jest posiadanie stosowanego kapitału zakładowego. Ogromnym plusem wyboru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest także zwiększony poziom ochrony, wynikający z jej jednoosobowego charakteru. W wielu przypadkach inwestorzy za jej pośrednictwem utrzymują kontakty biznesowe z kontrahentami, gdyż cała odpowiedzialność w spółce z o.o. spoczywa na podmiocie fakturowanym przez np. inne JDG.

Zastanawiasz się, którą formę prawną wybrać?

W takim razie warto skonsultować swoją decyzję! Pozwól, że zajmę się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu. Umówimy spotkanie i wspólnie opracujemy strategię działania. Być może w przypadku Twojego przedsiębiorstwa, dobrym wyborem może okazać się działalność nierejestrowana. Jeśli masz wątpliwości w tym zakresie zapraszam do kontaktu!

[mc4wp_form id="5288"]