Windykacja polubowna

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA: WWW.KHG.PL

Przedsiębiorcy niejednokrotnie muszą mierzyć się z problemem związanym z niewypłacalnością klientów. Co więcej, taka okoliczność jest coraz częściej spotykana w relacjach z partnerami, z którymi łączą ich jakieś stosunki biznesowe. W takim przypadku istotną kwestią jest sposób, w jaki będziesz chciał egzekwować zaległe należności. Jednym z najistotniejszych wskaźników takiego procesu jest skuteczność. Skierowanie sprawy na drogę sądową, nie zawsze powinno być stosowane jako pierwszorzędny środek. W poprzednim filmie poruszyłem temat związany z windykacją masową. Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci kolejną z możliwości postępowania w przypadku, gdy dłużnik zalega z należytą płatnością. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie windykacji polubownej. W jaki sposób z niej korzystać? Na czym polega? Dowiedz się w tym artykule!

https:/youtu.be/iyA7bvJVr5c

Polubowne odzyskiwanie należności – kiedy ma swoje zastosowanie?

Zastosowanie windykacji polubownej zalecane jest, w sytuacji bezskutecznej egzekucji zaległych płatności ze strony Twojego partnera, z którym zamierzasz nadal utrzymywać relację biznesową. Co więcej, w moim przekonaniu, jest to istotne działanie, które poprzedza skierowanie sprawy na drogę sądową. Zgodnie z art. 354 § 1 Kodeksu Cywilnego obowiązkiem dłużnika jest wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią. Jednakże nie jest to jednoznaczne, z koniecznością zastosowania wszystkich środków prawnych w celu egzekucji kapitału. 

Czy należność również można odzyskać w sposób polubowny?

Wykorzystanie windykacji polubownej jest skutecznym sposobem na dobrowolne odzyskanie należności, bez konieczności wytoczenia postępowania sądowego, co pozwala na ograniczenie kosztów z tym związanych. W zależności od typu sprawy, wystarczające będzie przykładowo przeprowadzenie renegocjacji lub rozłożenie zobowiązania na raty, w zależności co z punktu widzenia zadłużonego podmiotu jest korzystniejsze. Jednakże przed podjęciem jakichkolwiek kroków, wskazane jest, aby pierwszorzędnie skorzystać z porady doświadczonego specjalisty.

Czym jest i na czym polega windykacja terenowa?

Jedną z formą polubownego odzyskiwania należnego kapitału jest windykacja terenowa. Jej zastosowanie polega na przeprowadzeniu mediacji bądź negocjacji wraz z zastosowaniem działań prawniczych podczas niezapowiedzianej wizyty wierzyciela u swojego dłużnika. Przed podjęciem takich czynności, zalecam moim klientom sporządzenie raportu gospodarczego. Pozwala on na zgromadzenie informacji, dotyczących możliwości rozliczenia się z dłużnikiem oraz podejście do każdej sprawy indywidualnie. Wówczas umożliwi Ci to wybór środków, adekwatnych do zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy dłużnik sam wyraża chęć zwrotu należnej części pieniędzy, wystarczającym działaniem będzie zwykła renegocjacja warunków spłaty. 

W jaki sposób zabezpieczyć wierzytelność już na początkowym etapie?

Aby uzyskać zabezpieczenie przed niewypłacalnością partnera biznesowego, moim klientom polecam wcześniejsze rozliczenie podatku od towarów i usług. Niejednokrotnie mają miejsce pewne sytuacje losowe, jednakże z punktu widzenia przedsiębiorcy ważne jest zwykłe zabezpieczenie wierzytelności. W przypadku gdy z dochodzonej kwoty rewindykujesz np. 23% VAT, a także 19% podatku, otrzymasz już część swoich pieniędzy. Jest to skuteczny sposób w sytuacji, gdy już na początkowym etapie współpracy zaobserwujesz konieczność przyszłego zastosowania określonych środków prawnych. 

 

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków, mających na celu wytoczenie sprawy na drogę sądową, warto zawsze wypróbować rozwiązania polegającego na rozmowie i omówieniu warunków spłaty poprzez zastosowanie windykacji polubownej. Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam do kontaktu! Wspólnie opracujemy strategię działania i zajmiemy się Twoją sprawą! 

 

[mc4wp_form id="5288"]