Syndyk przejął dokumentację w Hussar Transport S.A. oraz dostęp do rachunków bankowych w spółce

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 16 października 2018 r. została ogłoszona upadłość spółki Hussar Transport S.A. Przekazywaliśmy również gdzie należy dokonywać zgłoszenia wierzytelności (pełna treść artykułu dostępna TUTAJ). 

W toku prowadzonych postępowań Kancelaria Prawna Rafał Kufieta uzyskała informację z Kancelarii Syndyka Masy Upadłościowej spółki Hussar Transport S.A., iż Sędzia Komisarz w dalszym ciągu nie sporządził końcowej listy wierzycieli oraz wierzytelności. Sprawa przedłuża się, ponieważ zgłoszenia nadal spływają do Syndyka, ale już teraz wiadomo, że cała lista będzie zawierała kilkaset pozycji. Ponadto syndyk przejął cała dokumentację upadłej spółki oraz dostęp do rachunków bankowych.

Ze wstępnej analizy wynika, że co prawda Syndyk nie jest w stanie określić procentowo wysokości zaspokojenia wierzycieli, nie mniej jednak, istnieje spora szansa na częściowe zaspokojenie wierzytelności ponieważ spółka posiada majątek i środki pieniężne, które ponadto ciągle spływają na rachunki bankowe spółki od kontrahentów dla których wykonywane były usługi transportowe.

hussar1Kancelaria dotychczas dokonała zgłoszenia wierzytelności na łączną sumę wynoszącą 2,5 mln złotych, a praktycznie w każdym tygodniu zgłaszają się do nas nowe osoby w przedmiotowej sprawie.

To bardzo istotna informacja, przede wszystkim dla pozostałych wierzycieli, ponieważ oznacza to że w dalszym ciągu jest możliwość dokonywania zgłoszenia wierzytelności.

W oparciu o prowadzone postępowania, Kancelaria dokonuje zgłoszeń wierzytelności, jak również reprezentuje wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. W celu dokonania zgłoszenia również w Państwa imieniu, prosimy o niezwłoczny kontakt z Kancelarią. 

Kontakt telefoniczny: +48 71 796 41 65 / +48 500 538 173
Kontakt mailowy: sekretariat@dev.kancelariakufieta.pl

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

 

[mc4wp_form id="5288"]