Ceny paliw będą wyższe. Rząd szykuje nowy parapodatek

W 2019 r. wprowadzony zostanie nowy parapodatek (tzw. opłata emisyjna) – wynika z projektu przyjętego w tym tygodniu przez rząd. Przewiduje się, że w efekcie wdrożenia nowej daniny ceny paliw wzrosną o ok. 10 gr za litr.

W projekcie nowych przepisów zakłada się m.in. utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który ma w przyszłości finansować różne projekty dotyczące elektromobilności i tzw. paliw alternatywnych.

Dzięki uzyskanemu wsparciu będzie można tworzyć i rozwijać projekty inwestycyjne polegające m.in. na budowie i rozbudowie infrastruktury do ładowania pojazdów energią elektryczną oraz infrastruktury dla innych paliw alternatywnych. Przyczyni się to do zapewnienia powszechnego dostępu do tych źródeł w transporcie i pozytywnie wpłynie na rozwój nowych rozwiązań technologicznych” – wskazuje rząd.

Fundusz ma być zasilany m.in. dotacjami celowymi z budżetu państwa (do 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku wpływów z akcyzy od paliw silnikowych), środkami przekazywanymi przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego oraz wpływami z tzw. opłaty zastępczej.

Rząd przewidział również wprowadzenie tzw. opłaty emisyjnej, czyli nowego parapodatku. Płacić mają go producenci i importerzy paliw silnikowych, a także inne podmioty podlegające – na mocy obecnych przepisów – obowiązkowi podatkowemu w zakresie akcyzy od paliw silnikowych.

Branża paliwowa szacuje, że w praktyce opłata emisyjna wyniesie 8 gr w przeliczeniu na litr paliwa, ale całkowity koszt (po dodaniu podatku VAT) wyniesie ok. 10 gr.

Przychody z opłaty emisyjnej zostaną przeznaczone na Fundusz (15 proc.) – celem wsparcia rozwoju rynku paliw alternatywnych w transporcie oraz na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (85 proc.) – celem wsparcia przedsięwzięć związanych ze zmniejszeniem lub uniknięciem szkodliwej emisji substancji gazowych, stałych lub ciekłych, powodujących zanieczyszczenie powietrza” – czytamy w rządowym komunikacie.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 20 marca 2018 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a regulacje dotyczące opłaty emisyjnej zaczną obowiązywać z początkiem 2019 r.

[mc4wp_form id="5288"]