Czy były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to instytucja przewidziana dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Powstaje zatem pytanie – czy były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że prawo upadłościowe pod pojęciem przedsiębiorcy rozumie zarówno spółki prawa handlowego, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Prawo przewiduje postępowania upadłościowe dla przedsiębiorców oraz dla konsumentów. Zachowanie przedsiębiorcy w momencie, gdy zaczął być niewypłacalny, ma bardzo duże znaczenie dla późniejszej możliwości uzyskania upadłości konsumenckiej

Dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości (zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe). Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, to sprawa upadłości konsumenckiej znacząco się skomplikuje. Wykonanie obowiązku nastąpi w przypadku terminowego zgłoszenia wniosku – niezależnie od tego, czy sąd wniosek uwzględni czy też nie.

W razie niedopełnienia tego obowiązku istnieje jeszcze możliwość powoływania się na tzw. klauzulę słuszności lub humanitarną. Sądy jednak bardzo ostrożnie korzystają z tych klauzul generalnych, dlatego rzadko dochodzi do ogłoszenia upadłości konsumenckiej na takich właśnie podstawach.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

[mc4wp_form id="5288"]