Dobowe wyciągi z rachunków bankowych, czyli nowy obowiązek dla firm

Ministerstwo Finansów wprowadzi obowiązek przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów z rachunków bankowych. Nowy obowiązek przesyłania plików w formie elektronicznej (JPK_WB) dotyczyć ma w sumie ok. 80 tys. przedsiębiorstw. Odpowiednia nowelizacja Ordynacji podatkowej wejdzie w życie już 1 września br.

Działania te mają mieć charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych  i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku bankowym. Przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów” – wskazują autorzy projektu.

Resort finansów przekonuje, że dzięki wprowadzeniu nowego obowiązku możliwa stanie się szybsza identyfikacja podejrzanych transakcji oraz weryfikacja spójności deklarowanych przychodów/kosztów z obrotami na rachunku bankowym. Głównym celem nowelizacji będzie zatem zwiększenie skuteczności walki z oszustwami podatkowymi. Cały pakiet zmian ma pozwolić na wzrost wpływów podatkowych nawet o ponad 11,5 mld zł.

Nową propozycję oparto na koncepcji JPK-WB na żądanie, która zostanie zmodyfikowana. Obowiązek zostanie więc rozszerzony i dotyczyć ma codziennego przekazywania wyciągów z rachunków bankowych. Aktualnie tak samo obowiązkowe jest składanie JPK_VAT.

Regulacje obejmą w sumie ok. 80 tys. podmiotów, w tym duże, średnie i małe przedsiębiorstwa. Z obowiązku zwolnione zostaną mikroprzedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) i jednostki sektora finansów publicznych. Obowiązek ma być realizowany co do zasady za pośrednictwem banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Wyjątek stanowią przypadki, gdy podatnik ma rachunek w banku z adresem siedziby/oddziału poza Polską – wtedy za przekazanie wyciągu odpowiadać będzie bezpośrednio dany podatnik.

Nową propozycję oparto na koncepcji JPK-WB na żądanie, która zostanie zmodyfikowana. Obowiązek zostanie więc rozszerzony i dotyczyć ma codziennego przekazywania wyciągów z rachunków bankowych. Aktualnie tak samo obowiązkowe jest składanie JPK_VAT.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Finansów – projekt ustawy (z 19 maja 2017 r.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2017 r.

[mc4wp_form id="5288"]