Gospodarka cyfrowa w UE – Bruksela zapowiada nowe regulacje podatkowe

Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowych regulacji dotyczących opodatkowania działalności cyfrowej. Jak przekonuje Bruksela, wdrożenie projektowanych rozwiązań zapewni, że wszystkie firmy będą w Unii Europejskiej opodatkowane w sposób sprawiedliwy.

Nowe pomysły legislacyjne unijnych urzędników mają dotyczyć przede wszystkim międzynarodowych przedsiębiorstw cyfrowych, w tym np. serwisów społecznościowych, dostawców treści internetowych oraz różnych platform współpracy. Jak podaje KE, obecnie w przypadku firm cyfrowych średnia efektywna stawka podatkowa jest dwukrotnie niższa w porównaniu do stawki obowiązującej w tradycyjnej gospodarce.

Bruksela przekonuje, że nowe rozwiązania prawne pozwolą na sprawiedliwe opodatkowanie działalności cyfrowej na terenie UE. Pierwsza z inicjatyw dotyczy podatku od osób prawnych – zyski mają być ujmowane i opodatkowywane tam, gdzie dana firma utrzymuje znaczne interakcje z użytkownikami. Druga inicjatywa zakłada natomiast umożliwienie krajom członkowskim wprowadzenie tymczasowego podatku, który mógłby obejmować różne rodzaje działalności cyfrowej.

Gospodarka cyfrowa stanowi ogromną szansę dla Europy, a europejski rynek jest znaczącym źródłem przychodów dla przedsiębiorstw cyfrowych. Ta zadowalająca dla obu stron sytuacja budzi jednak zastrzeżenia natury prawnej i podatkowej. Nasze przepisy, które opracowano jeszcze przed nastaniem epoki internetu, nie pozwalają państwom członkowskim na opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych w Europie, jeżeli są tu fizycznie obecne tylko w ograniczonym stopniu bądź nie są fizycznie obecne wcale. Problem ten coraz bardziej ciąży państwom członkowskim, gdyż powoduje uszczuplenie bazy podatkowej. Z tego też względu proponujemy nową normę prawną oraz tymczasowy podatek od działalności cyfrowej” – mówi unijny komisarz ds. gospodarczych finansowych, podatków i ceł, Pierre Moscovici.

Propozycje KE zakładają umożliwienie krajom członkowskich opodatkowania zysków generowanych przez daną firmę na ich terytorium – także wtedy, gdy przedsiębiorstwo to nie jest obecne w danym kraju fizycznie. System ma zapewniać rzeczywiste połączenie miejsca, gdzie wypracowywane są zyski, z miejscem, w którym są opodatkowane.

Nowy tymczasowy podatek od niektórych przychodów z działalności cyfrowej ma z kolei dotyczyć przychodów ze sprzedaży przestrzeni reklamowej w internecie, działalności w zakresie pośrednictwa internetowego oraz sprzedaży danych generowanych w oparciu o informacje przekazane przez użytkowników. Danina ma dotyczyć jedynie przedsiębiorstw, które w skali całego globu osiągają przychody na poziomie co najmniej 750 mln euro w skali roku, a w UE ich przychody to minimum 50 mln euro.

Wnioski legislacyjne KE zostaną teraz przedłożone do przyjęcia Radzie i będą konsultowane na forum Parlamentu Europejskiego.

[mc4wp_form id="5288"]