Hussar Gruppa S.A. – braki w złożonym wniosku o przyśpieszone postępowanie układowe

W dniu 07 sierpnia 2018 roku Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy na posiedzeniu niejawnym w sprawie wniosku Hussar Gruppa S.A. o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego….

Tak rozpoczyna się zarządzenie w sprawie złożonego wniosku przez Hussar Gruppa S.A., do którego mamy wgląd. Referendarz sądowy na posiedzeniu niejawnym wskazuję, iż wniosek dłużnika obarczony jest brakami formalnymi oraz fiskalnymi.

Hussar bowiem nie uiścił zaliczki na wydatki przyśpieszonego postępowania układowego w wysokości ponad 4,5 tys. zł.

Wnioski co do tak złożonego wniosku każdy musi wyciągnąć sam. Nasi klienci mogą uzyskać informacje od nas w drodze kontaktu telefonicznego.

To nie jedyne braki w złożonym przez spółkę wniosku. Referendarz wymienia kolejno następujące brakujące dokumenty:

– aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną;

– bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania;

– jednolity, czytelny oraz szczegółowy wykaz wierzycieli;

– wykaz wierzytelności spornych;

– oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Termin na uzupełnienie został określony na 7 dni od daty zarządzenia. Hussar Gruppa S.A., ma więc 7 dni o daty odebrania niniejszego zarządzenia, na to aby uzupełnić braki, pod rygorem zwrotu wniosku. Dokumenty te są podstawą przy każdym wniosku o przeprowadzenie restrukturyzacji. Termin odbioru może być jednak celowo wydłużany przez spółkę, gdyż czas na odebranie pisma to 14 dni.

Hussar Gruppa S.A., wskazuje że prowadzone jest wobec niego postępowanie egzekucyjne oraz wnosi o jego zawieszenie. Dodatkowo wnosi o niepublikowanie przedmiotowego wniosku restrukturyzacyjnego na stronie internetowej Sądu Rejonowego.

O kolejnych informacjach będziemy Państwa informować na bieżąco. Aktualnie jesteśmy na etapie weryfikowania prawidłowości złożonego wniosku oraz przesłanek w nim zawartych.

Wszelkie niezbędne informacje w tej sprawie uzyskają Państwo dzwoniąc na numer: +48 500 538 173 lub +48  (71) 796 41 65.

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

[mc4wp_form id="5288"]