Hussar Gruppa S. A. sięgnie dna inwestycyjnego za sprawą GetBack?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Po aferze z firmą GetBack i aresztowaniem jej prezesa Konrada K. kolejne firmy powiązane z nazwiskiem Prezesa GetBack zaczynają popadać w kłopoty finansowe. Spółka akcyjna Hussar Gruppa, będąca firmą transportową należąca do rodziny Kąkolewskich, od połowy lipca 2018 r. cofnęła wypłacanie odsetek od obligacji.

Niestety sytuacja GetBack znacząco odbija się na pozostałych podmiotach prawnych, w których współwłaścicielem jest Prezes GetBacku. Aresztowanie Konrada K. i jego obecna sytuacja prawna wpłynęły na płynność finansową innych spółek, co spowodowało, iż banki wycofały się z finansowania kredytów oraz faktoringu. Gwałtowne ruchy kredytodawców spowodowały negatywne rezultaty również dla Hussar Gruppa.

Wiceprezes zarządu Pan Mieczysław Kąkolewski, w liście do obligatariuszy, poinformował, iż utrata płynności finansowej jest efektem podjętych działań banków, które niespodziewanie oraz wbrew oczekiwaniom odcięły finansowanie spółki.

hussar1Członkowie zarządu Hussar Gruppa S. A. podjęli czynności zmierzające do odzyskania płynności finansowej, w tym, po zaaprobowaniu przez radę nadzorczą spółki, odwołano Konrada K. ze sprawowanej przez niego ww. spółce funkcji prezesa zarządu.

Przedstawiciele Hussar Gruppa skierowali również prośby do wierzycieli, aby wstrzymali się z działaniami prawnymi, albowiem mogłyby te działania sprawić, iż spółka nie odzyska już płynności finansowej, co z kolei spowodowałoby jej upadłość.

Podjęto starania, które mają doprowadzić do podpisywania ugód, w takiej wysokości, które spółka będzie w stanie spełnić.

Problem jednak w tym, że im dłużej wierzyciele czekają z procesem sądowym bądź zawarciem ugody, tym z praktycznego punktu widzenia, zmniejsza się ich szansa na odzyskanie środków. Należy bowiem zaznaczyć, że istnieje szereg podmiotów które świadczyły usługi na rzecz firmy Hussar, a obecnie, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na forach internetowych, nie otrzymały one swoich należności ze strony ww. spółki.

Kancelaria Kufieta oferuje usługi prawne w zakresie dochodzenia szeroko pojętych roszczeń, w tym zobowiązań wynikających z prawa spółek handlowego. Otrzymaliśmy już pierwsze zlecenia w zakresie roszczeń finansowych wobec firmy Hussar Gruppa S. A. Na wniosek naszych klientów rozpoczęliśmy przygotowywanie pozwów oraz wniosków o udzielenie zabezpieczenia roszczeń na czas trwania procesów.

Rafał Kufieta

 

[mc4wp_form id="5288"]