Hussar Transport S.A. składa wniosek o ogłoszenie upadłości. Co dalej z Hussar Gruppa S.A.?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Jak toczą się losy Hussar? Co robią władze spółek zrzeszonych wokół marki Hussar?  Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenie.

Hussar Transport S.A.

W dniu 27 lipca 2018 roku, spółka Hussar Transport S.A. złożyła wniosek o upadłość do X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy. Sygnatura akt to X Gu 1535/18.

Złożenie takiego wniosku może być jednak tylko strategicznym podejściem spółki do aktualnej sytuacji. Wiemy że spółka środki miała, zakończyła poprzedni rok z zyskiem ponad 1 600 000,00 zł (milion sześćset tysięcy), aktualnie spłaca zadłużenia wobec faktora, który wypowiedział umowę.

hussar1Warto zaznaczyć że wniosek dopiero został złożony. Nie ma jeszcze orzeczenia końcowego, które powinno być wydane w terminie do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. Wniosek może zostać również zwrócony lub oddalony. Możliwe są też braki formalne wniosku, co nie jest rzadką sytuacją w tego typu przypadkach.

Hussar Gruppa S.A.

W dniu 30 lipca 2018 roku, spółka Hussar Gruppa S.A. złożyła wniosek o przyspieszone postępowanie układowe do X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy. Sygnatura akt to X Gr 68/18.

Również spółka emitująca obligację złożyła wniosek do sądu o przyśpieszone postępowanie układowe. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze wydanego orzeczenia końcowego. Otrzymaliśmy również informację o tym że do tej pory nie zostały podjęte przez Sędzinę prowadzącą jeszcze żadne czynności w tej sprawie. Spodziewamy się odpowiedzi w ciągu 14 dni o daty złożenia wniosku o restrukturyzacje spółki.

Wniosek o przyśpieszone postępowanie układowe jest jednym z 4 rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka będzie starała się dalej funkcjonować na rynku, zawierając układ z wierzycielami spółki, ale w pierwszej kolejności musi zostać wydana decyzja sądu a układ musi być zaakceptowany przez wierzycieli.

Poniżej w linku stanowisko władz spółki:

Informacja_o_wniosku_o_postepowanie_układowe

Co dalej?

W najbliższych dniach Kancelaria otrzyma pełen wgląd do akt upadłościowych oraz zweryfikuje prawidłowość przesłanek w nim zawartych. Obawiamy się, że wierzytelności spółki mogły być wykonywane w ramach jednej grupy Hussar, dzięki czemu spółka zabezpieczy swój majątek, a prawowici wierzyciele będą mieć trudność w odzyskaniu swoich należności.

Jaka Kancelaria, reprezentująca osoby, które wykonywały usługi transportowe dla spółki będzie najprawdopodobniej składać wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego, gdyż w naszej ocenie jest to próba ucieczki przed spłatą zobowiązań spółki.

Wszelkie informacje będą przekazywane na bieżąco, po sprawdzeniu warunków formalnych oraz przesłanek w złożonym przez spółkę wniosku.

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

[mc4wp_form id="5288"]