Jak „oszukać” przedawnienie?

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, której działanie polega na tym, że po upływie określonego terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia swojego świadczenia (np. zapłaty), pod warunkiem że wcześniej nie zrzekł się zarzutu przedawnienia. Ma to ten skutek, że po upływie określonego terminu wierzyciel posiada ograniczone możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Gdy pozwie dłużnika o zapłatę, ten może podnieść zarzut przedawnienia i w ten sposób uchylić się od spełnienia świadczenia.

Zasadą jest, że termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej są to 3 lata. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy.

W interesie wierzyciela jest to, aby termin przedawnienia był jak najdłuższy. Dzięki instytucji przerwania biegu przedawnienia wierzyciel może skutecznie zapobiec przedawnieniu swojego roszczenia. Przerwanie biegu terminu przedawnienia ma ten skutek, że termin od tego momentu zaczyna biec na nowo (art. 124 § 1 Kodeksu cywilnego). Powstaje pytanie – jak można przerwać bieg terminu przedawnienia?

Sposobów jest kilka. Każda czynność podjęta przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia przerywa bowiem bieg terminu przedawnienia. Uznanie roszczenia przez dłużnika oraz wszczęcie mediacji również powoduje pożądany skutek. W praktyce częstym sposobem jest korzystanie z instytucji zawezwania do próby ugodowej. Samo skierowanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczenia, które zostało objęte tym wnioskiem. Podjęcie takiej czynności przerywa bieg przedawnienia nawet, gdy zawezwanie do próby ugodowej zakończy się fiaskiem. Co więcej, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu również w przypadku kolejnego zawezwania do próby ugodowej.

Istnieje wiele innych sposobów, aby uchronić wierzyciela przed skutkami przedawnienia. Najlepszym rozwiązaniem będzie zlecenie sprawy profesjonalnemu prawnikowi, który dobierze najlepsze rozwiązanie do konkretnej sytuacji.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

[mc4wp_form id="5288"]