JPK teraz także dla mikrofirm

Od początku 2018 r. już każdy podatnik podatku od towarów i usług (VAT) musi przesyłać pliki JPK_VAT. W efekcie obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji dla podatku VAT (rejestr sprzedaży oraz zakupów VAT) objął także mikroprzedsiębiorców. Pliki JPK_VAT trzeba przekazywać do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zestaw informacji nt. operacji gospodarczych za dany okres czasu, który przesyłany jest w formie elektronicznej. Co ważne, dane pochodzą bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa. Obecnie do składania plików JPK_VAT zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa (podatnicy podatku VAT), czyli zarówno te duże, jak i mikrofirmy. Z obowiązku zwolnieni są natomiast podatnicy wykonujący tylko czynności zwolnione z VAT.

JPK_VAT pozwoli na ograniczenie liczby kontroli w firmach, zwiększenie uczciwej konkurencji na rynku i wyższe wpływy z VAT. Pierwszy plik JPK_VAT należy wysłać do 26 lutego 2018 r. (za styczeń 2018 r.). JPK_VAT wysyła się miesięcznie, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie” – informuje Ministerstwo Finansów.

Szczegółowe informacje nt. JPK można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

[mc4wp_form id="5288"]