Koszty komornicze – opłaty zostaną obniżone w 2019 r.

Średnia opłata komornicza zostanie obniżona do 10 proc. wyegzekwowanej kwoty, a w niektórych przypadkach jej wysokość będzie sięgać tylko 3 proc. – zapowiada rząd. Zmiany przewiduje nowa ustawa o kosztach komorniczych, która została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych reguluje wysokość kosztów komorniczych, określa zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów. Celem ustawy jest wprowadzenie przejrzystych zasad finansowania systemu egzekucji sądowej oraz przyjęcie rozwiązań motywujących dłużników do dobrowolnej spłaty zobowiązań stwierdzonych tytułami egzekucyjnymi” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Ustawodawcy wskazują, że obecnie średnia opłata komornicza to ok. 12,5 proc. wyegzekwowanej kwoty, choć w niektórych przypadkach jest to nawet 15 proc. Zmiany w prawie mają doprowadzić od obniżenia średniej opłaty – do 10 proc. Co ważne, w sytuacji, kiedy do spłaty długu dojdzie w ciągu miesiąca od momentu powiadomienia o rozpoczęciu egzekucji, opłata będzie mogła wynieść nie więcej niż 3 proc.

Zgodnie z nową ustawą, koszty komornicze obejmują zarówno wydatki komornika sądowego, które zostały poniesione w trakcie prowadzonego postępowania, jak i opłaty komornicze. Istotną zmianą będzie wprowadzenie obowiązku informowania w uzasadnieniu postanowienia dotyczącego kosztów o szczegółach ws. wyliczenia kosztów (razem z określeniem sposobu ich wyliczenia).

Nową zasadą jest określenie wysokości opłat minimalnych, maksymalnych oraz stałych w sposób kwotowy, a nie tak jak dotychczas – w odniesieniu do wysokości wynagrodzeń w gospodarce narodowej” – tłumaczy prezydencka kancelaria.

W ustawie konkretnie wskazano również, że opłata egzekucyjna powinna wynosić co do zasady 10 proc. egzekwowanej kwoty.

Zmiany wprowadza ustawa z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Ustawa została podpisana przez prezydenta 30 marca br.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

[mc4wp_form id="5288"]