MF stworzy Rejestr Należności Publicznoprawnych

Z początkiem 2018 r. wejdą w życie przepisy dotyczące nowego Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). W rejestrze tym gromadzone będą informacje nt. zaległości z wierzytelnościami względem państwa, czyli m.in. podatkami, cłami, składkami ZUS i mandatami. W RNP znajdą się dłużnicy, których zaległości wynoszą minimum 5 tys. zł.

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia ws. RNP, który zacznie funkcjonować już od 1 stycznia 2018 r.

Projekt rozporządzenia określa kryteria wyszukiwania zobowiązanych w RNP oraz doprecyzowuje zakres informacji przekazywanych do rejestru. Szczegółowe określenie zarówno danych, jakie winny zostać wprowadzone do rejestru przez uprawnionych wierzycieli, jak i trybu udostępniania danych z rejestru, służy zapewnieniu ułatwionego korzystania z RNP, jak również zapewnia jego czytelność każdemu potencjalnemu odbiorcy” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, do nowego rejestru trafiać mają dłużnicy zalegający z płatnością m.in. podatków, ceł, składek na ubezpieczenie społeczne oraz mandatów. Stanowiąca limit kwota wyniesie 5 tys. zł – oznacza to, że w rejestrze nie znajdą się dłużnicy zalegający z mniejszą spłatą. Za prowadzenie RNP odpowiadać będzie Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Jak przewiduje resort finansów, powstanie nowego rejestru powinno pozytywnie wpłynąć na warunki prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy uzyskają bowiem kolejne narzędzie do weryfikacji swoich kontrahentów.

Utworzenia nowego rejestru dotyczy projekt rozporządzenia (z 7 listopada 2017 r.) Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

[mc4wp_form id="5288"]