MLM – nie taki diabeł straszny, jak go malują

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wiele dziedzin ludzkiego życia przechodzi dzisiaj prawdziwie kosmiczne przyspieszenie, w związku z ewolucją, jaka następuje na naszych oczach. Zarówno nanostrukturalne technologie węglowe, silikonowe anody wykonane z krzemu, jak i holograficzny obraz, przekształcają dzisiaj nasze życie, wprowadzając nas do kolejnej ery rozwoju ludzkiego postępu. Nie można zatem zapomnieć o nowych instytucjach rozwijających handel i marketing, a także instytucjach prawnych, które są nieodzownym elementem ludzkiego życia. Niestety, twórcy tej ostatniej dziedziny, trochę jakby przespali ten intensywny rozwój, a prawo w dzisiejszym kształcie nie domaga i nie nadąża za wieloma nowościami, które co i rusz pojawiają się na świecie.

Pomimo intensywnego rozwoju technologicznego, mozolnie rozwija się druga strona, jaką jest kształtowanie prawno-gospodarczych zmian następujących w społeczeństwach wysoko rozwiniętych. Wpływ owych technologii jest tak dalekosiężny, że powinien on wymusić zmianę poglądów na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz prawnego.

Już obecnie toczy się ów proces zmian – niedługo takie twory, jak kryptowaluty, MLM, public relations, marketing mobilny oraz inne nowe instytucje prawno-finansowe, zawładną całkowicie naszym życiem i wejdą do obiegu prawnego – jako stały i niezbywalny element.

Najwyższy zatem czas zapoznać się z ich funkcjonowaniem i zrozumieć pędzący rozwój technologiczno- społeczny. Kto tego nie dokona, nie będzie  potrafił odnaleźć się w tej już całkiem niedalekiej przyszłości, która czai się za przysłowiowym rogiem.

Jedną z intensywniej rozwijających się instytucji marketingowych jest MLM.

Niestety, w Polsce pokutuje obraz sprzedaży wielopoziomowej, prawie wyłącznie jako piramid finansowych o charakterze przestępczym, a przecież są to instrumenty legalnego i bezpiecznego marketingu wielopłaszczyznowego.

Wystarczy bowiem poznać ich, chociażby podstawowe, zasady funkcjonowania, aby nasze obawy i niepokoje rozwiać. Uwzględniając już istniejące instrumenty prawne zabezpieczające nas przed oszustwami, które nota bene od zarania dziejów pojawiają się w ludzkiej działalności, można za pomocą tych narzędzi sprzedażowych prowadzić legalny i bezpieczny biznes zarówno na terenie RP, jak i UE.

Co zatem kryje się pod hasłem MLM i czy faktycznie zza jego kurtyny wystaje czarci ogon? Czy jednak mamy do czynienia z klarowną i w pełni transparentną instytucją prawno-finansową?

MLM – czyli multi level marketing – to sprzedaż produktów oraz usług odbywająca się poza ramami tradycyjnych sklepów, albowiem taka forma sprzedaży dla swojego bytu potrzebuje bezpośredniego kontaktu z klientem, co diametralnie skraca drogę nabywania produktu i usług przez kupującego, a w dobie dzisiejszych czasów, gdzie odległość nie stanowi już żadnej bariery, jest podstawowym wyznacznikiem dla pozyskania dóbr.

MLM bowiem wykorzystuje marketingową sieć ludzi, by dotrzeć do jak najszerszej rzeszy klientów i dystrybuować pośród nich produkty i usługi. W dzisiejszych czasach MLM do swoich celów wykorzystuje świat IT. Jest to przecież rewelacyjne narzędzie do zaspokojenia popytu i podaży.  Struktura ludzka, jako podstawowy mechanizm MLM, jest najważniejszym czynnikiem rozwoju marketingu wielopoziomowego, lecz i nowoczesne instrumenty i technologie będące zdobyczą naszych czasów stanowią o pozytywnej przyszłości tej formy sprzedaży.

MLM w dwójnasób pozwala zarabiać swoim klientom oraz pracownikom.  Z jednej strony możemy dokonywać zakupu za pośrednictwem sprzedaży bezpośredniej – czyli nieskrępowanego kontaktu sprzedawcy z klientem – poprzez przeniesienie tradycyjnego sposobu handlu jednopoziomowego w ramy MLM,  kształtującego bliską relację klient-sprzedawca, co jest niezbywalnym wręcz dobrem wpływającym na świadomość klienta i budowaniem pozytywnych relacji sprzedażowych po stronie sprzedawcy, z drugiej zaś marketing sieciowy pozwala nam dodatkowo na działalność wielopoziomową, tzn. uzyskiwanie dochodu poprzez budowanie ludzkiej struktury sprzedażowej, za pomocą której każdy będący trybikiem w tym mechanizmie uzyska przychód dzięki wspólnej pracy wielu dystrybutorów w danej gałęzi.

Przypomina to zatem drzewo, które posiada konary, rozwidlające się na wiele gałęzi i liści. W tej strukturze na każdym poziomie znajduje się sprzedawca bezpośrednio zaangażowany w dystrybuowanie dóbr i uzyskiwanie dochodu.

W początkowym etapie budowania sieci dystrybutorów przychód jest niewielki, lecz poprzez jej rozrastanie się zyski wzrastają, grupa osiąga coraz większy dochód.

Należy mieć na uwadze, iż sprzedaż bezpośrednia jest jednym z ogniw sprzedaży sieciowej szeroko rozumianej, albowiem część sprzedawców dokonuje zakupów towarów i usług po cenie wewnętrznie ustalonej – hurtowej na własne potrzeby, natomiast inna część sieci dokonuje zakupu i odsprzedaje produkt po cenie detalicznej, a pozostała część sprzedawców zajmuje się zwiększaniem własnej grupy tzn. gałęzi dystrybutorów i dzięki temu otrzymuje z tego tytułu profit od obrotu tej grupy.

MLM charakteryzuje się również opiekuńczym podejściem do swoich sprzedawców, bowiem członkowie danej grupy dystrybutorów wspierają się wzajemnie, kształcąc swoich nowo pozyskanych członków i umożliwiając im nieskrępowane działanie w czasie. W ten sposób tworzy się niezależny model biznesu, gdzie tradycyjny model sprzedaży bezpośredniej jednopoziomowej nie zabija ducha sprzedaży, a poczucie wsparcia całej grupy oraz uzyskiwanie również pasywnych zysków kształtuje pozytywne efekty sprzedażowe w postaci zwiększonego popytu i podaży. Warto również podnieść, że w ramach biznesu MLM nie wymaga się od nowego członka doświadczenia zawodowego, albowiem doświadczenie dystrybutorzy mogą pozyskiwać wraz z zaangażowaniem w dane struktury wielopoziomowe.

Należy również zważyć, iż polskie prawo nie zabrania w żaden sposób prowadzenia na terenie RP biznesu w formie MLM. Wiele firm działa na terenie naszego państwa w takim właśnie systemie dystrybucji. Umożliwia on bowiem na dotarcie do szerokiej rzeszy klientów w sposób bezpieczny i bezpośredni, pozwalając na dodatkowy zarobek.

Pamiętać należy jednak, aby sprzedaż prowadzona w ramach MLM została przez nas opodatkowana zgodnie z literą obowiązującego prawa, albowiem nieodprowadzenie przez nas odpowiedniej daniny na rzecz Skarbu Państwa może narazić na nieprzyjemności związane z wizytami w urzędzie skarbowym. W każdej działalności o charakterze gospodarczym winniśmy kierować się ustalonym porządkiem prawnym.

Biorąc pod uwagę ogromnie przyśpieszony rozwój technologiczny ludzkości, w tym zwiększoną łatwość w pozyskiwaniu różnego rodzaju dóbr, model biznesu oparty o MLM stanowić będzie gałąź handlu, która być może zdominuje w niedalekiej przyszłości sposób dystrybuowania  towarów i usług pomiędzy ludźmi i jako taki stanie się podstawą do dalszego rozwoju tej formy marketingu.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

[mc4wp_form id="5288"]