Negocjacje szansą dla dłużnika. Prawnik może pomóc w zmniejszeniu kwoty długu!

Kiedy okazuje się, że roszczenie wierzyciela jest już w pełni zasadne, dłużnik nierzadko popada w panikę i ulega przeświadczeniu, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Jednakże nie zawsze musi tak być. Warto w takim momencie pomyśleć o zleceniu sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który przede wszystkim podejmie próby negocjacji z wierzycielem, zmierzające głównie do zmniejszenia kwoty zadłużenia, rozłożenia zadłużenia na raty czy też odroczenia terminu płatności.

Do negocjacji z wierzycielem należy się bardzo dobrze przygotować, ponieważ niemal zawsze wiąże się to z dużym stresem oraz emocjami, a rozmowy podszyte emocjami prędzej doprowadzą do konfliktu i sporu, niż do zawarcia ugody w drodze negocjacji, które mają być na pierwszym miejscu dążeniem do uzgodnienia wspólnego punktu widzenia i podejmowanych działań w sposób w miarę bezkonfliktowy. Powierzając sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi, będziemy mieć pewność, że przejmie on na siebie wszystkie obowiązki i formalności związane z prowadzeniem negocjacji, jednocześnie należycie dbając o interes dłużnika. Zwrócenie się po pomoc do kancelarii prawnej sprawi, że dłużnik nie będzie już musiał martwić się korespondencją z firmami ubezpieczeniowymi czy odbieraniem telefonów od wierzycieli. Rozmowy i rzetelne wyjaśnianie sprawy przez prawników doprowadzą do sytuacji, w której wierzyciel stanie się partnerem, a nie przeciwnikiem. Taka właśnie postawa pozwoli na zawarcie ugody korzystnej dla obu stron. Dzięki skorzystaniu z pomocy kancelarii prawnej łatwiejsze będzie uzyskanie umorzenia chociażby części zadłużenia czy rozłożenia go na raty. Profesjonalny pełnomocnik zadba przede wszystkim o przywrócenie wierzycielowi przekonania o tym, że dłużnik  rzetelny, wiarygodny oraz uczciwy.

Kluczowym w prowadzeniu negocjacji jest przede wszystkim zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej ze sprawą. Profesjonalny pełnomocnik zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z negocjacjami, w tym przede wszystkim analizą sytuacji dłużnika i przedstawieniem mu proponowanego planu działania, a także podjęciem działań antywindykacyjnych, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Celem podejmowanych przez kancelarię kroków będzie na pierwszym miejscu wypracowanie porozumienia odpowiadającego każdej ze stron. Profesjonalny pełnomocnik pomoże w rozpoznaniu sytuacji finansowej dłużnika i razem z nim ustali cel, do którego będą wspólnie dążyć, czuwając jednocześnie nad procesem wdrażania w życie zaproponowanych rozwiązań, jak np. rozłożenie zadłużenia na raty czy odroczenie płatności. Prawnik stanie się w tym przypadku mediatorem, którego głównym celem będzie polepszenie sytuacji swojego klienta.

To, na jakich zasadach będzie można prowadzić negocjacje zmierzające do ugody, w dużej mierze zależeć będzie od wartości zobowiązania. Od tego też zależeć będzie realna możliwość rozłożenia zadłużenia na raty czy też odroczenia płatności. W przypadku wierzytelności kilkusetzłotowych dłużnik będzie mógł liczyć na rozłożenie płatności na kilka rat. Przy wartościach rzędu kilku czy kilkunastu tysięcy złotych zawarcie ugody będzie polegało przede wszystkim na ustaleniu dogodnego dla obu stron harmonogramu wpłat, który uwzględniać będzie kilka lub kilkanaście rat w zależności od woli zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Profesjonalny pełnomocnik należycie zadba o to, aby ewentualne rozłożenie zadłużenia na raty odbywało się na jak najbardziej dogodnych dla dłużnika warunkach, aby zarówno harmonogram, jak i wysokość poszczególnych wpłat – nie były zbyt uciążliwymi. Kancelaria zadba również o „pozycję” dłużnika w bazach dłużników BIK poprzez umieszczanie w nich pozytywnych informacji o dłużniku.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

[mc4wp_form id="5288"]