Niedozwolone klauzule w umowach kredytowych i pożyczkach

Polski rynek finansowy jest pełen mało bezpiecznych ofert drobnych pożyczek i kredytów z tzw. „chwilówek”. Kolorowe reklamy mamią szeroką rzeszę klientów szybkim uzyskaniem pieniędzy, bez stosowania żadnych zasad dotyczących kontroli zdolności kredytowej pożyczkobiorców. Problemy pojawią się później, gdy okazuje się, iż zamiast 1500 zł konsument jest zmuszony oddać firmie kredytowej ponad 8000,00 zł a spirala zadłużenia zamiast się zmniejszać powoduje, że niewielka kwota pożyczki wpędza pożyczkobiorcę w ogromne problemy finansowe i prawne.

Na co zatem uważać przy podpisywaniu umów drobnych kredytów i pożyczek?

Przede wszystkim firma pożyczkowa ma bezwzględny obowiązek pisemnego sformułowania warunków umowy, przy zawieraniu umów pożyczkowych powyżej 500,00 zł. Mamy prawo żądać przed podpisaniem umowy, aby udostępniono nam blankiet z warunkami dotyczącymi zawarcia umowy pożyczki, w tym również wszelkich aneksów i regulaminów. Nieumożliwianie pożyczkobiorcy dokładnego zapoznania się z warunkami umowy jest częstym grzechem małych firm pożyczkowych, choć taka praktyka jest również niestety stosowana w bankach. Przede wszystkim mamy prawo zapoznać się przed podpisaniem wzorcem umowy pożyczki, np. zabierając je do domu, w celu wnikliwej ich analizy. Pamiętajmy, że tylko dokładne zapoznanie się z warunkami umowy gwarantuje nam możliwość uchronienia się przed kłopotami.

Równe prawa w umowach o kredyt

Mamy prawo żądać zmian w umowie, jeżeli zawiera ona niezgodne z prawem zapisy lub w znaczący sposób ogranicza nasze prawa jako strony. Nie obawiajmy się składać takich żądań pożyczkodawcy, bowiem tylko uczciwe firmy nie będą miały problemu z jej zmianą lub dostosowaniem indywidualnie warunków do konkretnego klienta.

Uczciwe oprocentowanie i opłaty

Firmy pożyczkowe często ukrywają przed swoimi klientami faktyczne oprocentowanie pożyczki i niestety jest to jeden z najczęściej spotykanych niedozwolonych sposobów wyciągania niezgodnie z przepisami kosztów kredytu. Przy podpisywaniu umowy pożyczkowej konsumenci często są informowani tylko o minimalnym oprocentowaniu, a w rzeczywistości po przejrzeniu aneksów do umów okazuje się, iż opłaty, które są pobierane, przewyższają kilkukrotnie wartość pożyczonej sumy.

Sprawdzajmy zatem dokładnie tabele opłat i prowizji oraz oprocentowania, z uwzględnieniem zapisów, które ujmowane są w treści  w zakresie ryzyka.

Bezpieczne formy wypowiadania umów

Pożyczkodawcy niestety ukrywają również przed pożyczkobiorcami czas obowiązywania umów oraz sposoby ich wypowiadania. Okazuje się bowiem, iż umowę pożyczki tzw. „chwilówkę” bardzo trudno jest rozwiązać, albowiem umowy często są tak sformułowane, iż realizowane bywają jako odnawialne, a okresy ich wypowiedzenia i oraz zawężenie powodów dla których konsument może rozstać się z firmą pożyczkową, tak obwarowane obostrzeniami, że ich wypowiadanie jest dla pożyczkobiorców niebywale trudne i kosztowne.

Uczciwe koszty związane z zaległościami w płatnościach

Firmy pożyczkowe obarczają również swoich klientów  nazbyt wysokimi opłatami, które związane są z kosztami windykacyjnymi, w tym także z opłatami pobieranymi, w związku z pozostawaniem przez pożyczkobiorcę w zwłoce z płatnością jakiejkolwiek raty. Niestety często praktyką jest również obciążanie klientów firm pożyczkowych ubezpieczeniami kredytu, które potrafią wynieść wręcz niebotyczne kwoty w stosunku do wartości kredytu i zakresu ubezpieczenia i „przewinienia” pożyczkodawcy. Niestety banki i firmy pożyczkowe uciekając się do przymusu zawierania umów ubezpieczenia kredytu, właśnie w nich ukrywają faktyczne koszty kredytu i prowizje.

Ograniczone zaufanie do pożyczkodawcy amortyzacją naszego bezpieczeństwa

Tylko ograniczone zaufanie do zawartych w umowach pożyczkowych zapisów i ich wnikliwe analizowanie przed podpisaniem, może nas uchronić przed większymi kłopotami finansowymi i prawnymi. To nie oznacza, iż każda firma pożyczkowa lub bank chce nas oszukać, ale niestety złe praktyki niejednokrotnie rzutują na całe środowisko powiązane z udzielaniem kredytów i pożyczek.

Jeżeli znajdziemy niepokojące nas zapisy w umowie, bezwzględnie nie podpisujmy takiej umowy, warto wówczas udać się z umową do prawnika, celem jej weryfikacji pod kątem niedozwolonych klauzul umownych oraz zgodności jej zapisów z obowiązującymi przepisami.

 

[mc4wp_form id="5288"]