Nieruchomości rolne – ważna uchwała SN ws. zasad nabywania

Sąd Najwyższy wydał istotną uchwałę dotyczącą zasad nabywania nieruchomości rolnych. Jak wskazano, do nabycia ziemi rolnej w drodze egzekucji sądowej z nieruchomości, która była wszczęta przed 30 kwietnia 2016 r., nie powinno stosować się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych. Oznacza to, że w praktyce właścicielem w takie sytuacji może stać się także osoba niebędąca rolnikiem.

Do nabycia własności nieruchomości rolnej w toku egzekucji sądowej z nieruchomości, wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 803) wprowadzonego przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 585)” – stwierdził Sąd Najwyższy.

Uchwała trzech sędziów SN z 24 sierpnia 2017 r. (sygn. akt – III CZP 35/17) oznacza w praktyce, że do nabycia ziemi rolnej w drodze egzekucji sądowej z nieruchomości, która była wszczęta przed 30 kwietnia 2016 r., nie powinno stosować się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych, a więc właścicielem może stać się w takiej sytuacji również osoba niebędąca rolnikiem.

[mc4wp_form id="5288"]