Nowe przepisy o komornikach, czyli większe koszty dla wierzycieli

W Sejmie trwają prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi komorników sądowych. Aktualna wersja projektu zakłada rozwiązania, których wprowadzenie będzie najprawdopodobniej skutkować zwiększeniem – ponoszonych przez wierzycieli – kosztów postępowania egzekucyjnego. Propozycje resortu sprawiedliwości krytycznie oceniają organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Zmiany przewidują dwa projekty ustaw – o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązania, nad którymi pracuje obecnie Sejm, przewidują m.in. wprowadzenie zmian mających wpływ na wysokość kosztów oraz opłat dla wierzycieli. Szacuje się, że w niektórych przypadkach koszty tego typu mogą wzrosnąć nawet o przeszło 100 proc.

Jedną z propozycji jest rozwiązanie obciążające wierzyciela nową opłatą w wysokości 150 zł. Opłata ta ma być uiszczana w przypadku umorzenia egzekucji przez komornika, przy jednoczesnym założeniu, że odnosi się ona również do wszystkich już trwających postępowań egzekucyjnych. W efekcie za brak skuteczności komornika płaciłby wierzyciel.

Przeciwko planowanym zmianom protestują organizacje zrzeszające przedsiębiorców, w tym Konfederacja Lewiatan, Business Centre Club, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego. We wspólnym stanowisku organizacje te wskazały, że wdrożenie kontrowersyjnych zmian doprowadzi nie tylko do zwiększenia kosztów ponoszonych przez firmy-wierzycieli, ale może także doprowadzić do jeszcze większych problemów z zatorami płatniczymi i negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy.

[mc4wp_form id="5288"]