Nowe przepisy ws. przewozu ładunku – ważne zmiany dla firm transportowych

Już w lutym br. wejdą w życie nowe regulacje dotyczące przewozu ładunków. W nowym rozporządzeniu znalazły się ustandaryzowane procedury, których wprowadzenie ma w założeniu skutkować poprawą jakości transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W efekcie szczegółowo ustalone zostaną m.in. wymagania odnoszące się do mocowania ładunku na pojeździe.

Nowe rozporządzenie uzupełnia stan prawny dotyczący przewozu ładunku, ponieważ dotychczasowe przepisy nie określały w sposób szczegółowy wymagań w zakresie mocowania ładunku na pojeździe. Nowe przepisy określają sposób przewozu ładunku, a także metody mocowania ładunku oraz dodatkowe sposoby zabezpieczenia określonych rodzajów ładunku” – czytamy w komunikacie resortu infrastruktury.

Nowe rozporządzenie określa szczegółowo sposób przewozu ładunku, w tym kwestie jego rozmieszczenia i zamocowania na pojeździe (w odniesieniu do konkretnego typu ładunku). Jednocześnie wprowadzone zostaną wymogi dotyczące specjalistycznych urządzeń, które służą do mocowania ładunków.

Przepisy odnoszą się do pojazdów kategorii N oraz O, czyli przede wszystkim samochodów ciężarowych, mikrobusów, a także przyczep i naczep. Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że w praktyce liczba właścicieli pojazdów tego rodzaju wynosi obecnie w Polsce ok. 2,7 mln.

Wprowadzenie zmian przewiduje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z nowymi regulacjami można się zapoznać tutaj.

[mc4wp_form id="5288"]