Nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało projekt nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projektodawcy zapewniają, że nowe regulacje doprowadzą do skrócenia i uproszczenia procesów inwestycyjno-budowlanych. Społeczeństwo ma uzyskać też większy wpływ na decyzje dotyczące planowania przestrzennego.

Konieczne jest kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z szeroko rozumianym gospodarowaniem przestrzenią, w tym przede wszystkim z uwzględnieniem powiązań planowania przestrzennego z strategiami rozwoju tworzącego ramy dla przyszłych procesów inwestycyjnych, a jednocześnie pełniącego funkcje ochronne wobec wartości wysoko cenionych” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Nowa ustawa ma kompleksowo regulować procesy inwestycyjne – od polityki przestrzennej do finalnej budowy inwestycji.

Resort infrastruktury i budownictwa zapowiada m.in. skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. Likwidacji ulec mają np. zbędne procedury, które obecnie dotyczą najprostszych budowli. Kolejnym celem projektodawców jest zapewnienie efektywniejszego gospodarowania przestrzenią i wzmocnienie społecznego udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania. W efekcie przypadki działań, które byłyby sprzeczne z interesami lokalnych społeczności, miałyby zostać znacznie ograniczone. W projekcie zwrócono również uwagę na konieczność stworzenia efektywnego oraz transparentnego procesu lokalizacji/realizacji inwestycji publicznych.

Szczegółowe propozycje zakładają utworzenie tzw. jednego okienka, co ma zdecydowanie skrócić czas potrzebny na załatwienie formalności. Zgodnie z projektem, budowę rozpoczynałoby uzyskanie zgody inwestycyjnej, wydawanej np. przez starostę czy też prezydenta miasta na prawach powiatu. Taka zgoda zastąpi kilka obowiązujących obecnie decyzji, w tym te dotyczące m.in. warunków zabudowy oraz zgłoszenia budowy.

Cały system zostanie podzielony na sześć różnych kategorii. Pierwsza kategoria obejmowałby projekty, które aktualnie nie wymagają żadnej zgody, a najwyższa kategoria odnosić ma się do inwestycji najbardziej skomplikowanych i generujących potencjalne problemy (np. spalarnie śmieci i fabryki).

Ważną nowością będą zmiany dotyczące projektów budowlanych, bowiem w przypadku mniejszych obiektów – w tym np. domów jednorodzinnych – wystarczy projekt odnoszący się wyłącznie do zewnętrznej bryły. Zdecydowanie rzadziej konieczne ma być ponadto występowanie o zgodę w sytuacji zmiany projektu.

Co warte odnotowania, nowej ustawie towarzyszyć mają m.in. przepisy pozwalające na prostą procedurę pozwalającą na legalizację samowoli budowlanych, które powstały przed wejściem w życie nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 września 2016 r.) Kodeks urbanistyczno-budowlany. Aktualnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Nowe regulacje mają być wprowadzane stopniowo w okresie kilku kolejnych lat.

[mc4wp_form id="5288"]