Nowy parapodatek już od stycznia

Od początku 2018 r. obowiązywać ma nowy parapodatek – tzw. opłata recyklingowa, która dotyczyć będzie lekkich toreb foliowych na zakupy. Wprowadzenie nowej daniny jest bezpośrednio związane z przepisami unijnymi. Stawka opłaty nie będzie mogła przekraczać 1 zł za jedną torebkę. Najprawdopodobniej opłata wyniesie 20 gr.

Odpowiednia nowelizacja przepisów została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i czeka obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy” – czytamy w komunikacie prezydenckiej kancelarii.

Zgodnie z nowelą, opłata recyklingowa ma dotyczyć wydania lekkiej – wykonanej z tworzywa sztucznego – torby na zakupy. Definicja takich produktów obejmuje torby na zakupy (z uchwytami lub bez), które oferuje się w handlu detalicznym lub hurtowym. Chodzi o lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości materiału poniżej 50  mikrometrów) oraz bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów), które są wymagane ze względów higienicznych albo oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, kiedy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. W tym drugim przypadku, czyli w odniesieniu do bardzo lekkich toreb (tzw. zrywek), opłata nie będzie pobierana.

Maksymalną stawkę opłaty recyklingowej ustalono na kwotę 1 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast rzeczywista stawka opłaty recyklingowej zostanie określona w drodze rozporządzenia. Pobrana opłata recyklingowa stanowić będzie dochód budżetu państwa i ma być wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana” – wyjaśnia prezydencka kancelaria.

Z projektu rozporządzenia przedstawionego wcześniej przez Ministerstwo Środowiska wynika, że stawka nowej opłaty wynosić będzie 20 gr.

Opłatę recyklingową wprowadza ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 27 października 2017 r.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

[mc4wp_form id="5288"]