Nowy system ulg podatkowych dla firm

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało wprowadzenie ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, która ma gruntownie zmienić system zachęt podatkowych dla inwestujących firm. Ulgi, które do tej pory były dostępne w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE), mają być rozszerzone na całe terytorium Polski.

Nowe propozycje przedstawiono w tym tygodniu podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Docelowo nowy system zastąpi funkcjonujące aktualnie ulgi w ramach SSE, które – zgodnie z obecnymi przepisami – mają działać do 2026 r. Przedstawiona przez resort rozwoju koncepcja zakłada, że każda polska gmina będzie mogła stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną. Głównym celem ma być zachęcanie do inwestycji wysokiej jakości.

Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech podstawowych, a zarazem jasnych i czytelnych kwestii: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy. W moim przekonaniu, niniejsza propozycja jest też przykładem tego, w jaki sposób poważne, nowoczesne i przedsiębiorcze państwo może tworzyć impulsy rozwojowe służące całej krajowej gospodarce” – mówi wicepremier oraz minister rozwoju i finansów, Mateusz Morawiecki.

Zgodnie z zapowiedziami, zwolnienia podatkowe mają być dostępne dla nowych inwestycji, które spełniają odpowiednie kryteria dotyczące nakładów inwestycyjnych i jakości. Cenione będą przede wszystkim inwestycje przekładające się na rozwój polskiej gospodarki – np. poprzez transfer know-how i zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników.

W ramach systemu funkcjonować ma m.in. nowy standard obsługi inwestora przez tzw. spółki zarządzające, które będą koordynować udzielanie pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych oraz rządowych dotacji. Bardzo istotnym założeniem jest też pomysł odejścia od ograniczeń terytorialnych – oznacza to w praktyce, że zachęty dostępne będą na terenie całego kraju, a nie tylko w SSE.

W wyniku zakładanych zmian Polska poprawi swoją konkurencyjność w stosunku do innych krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zróżnicowanie kryteriów pod kątem jakości, jakiego nie ma w innych krajach V4, pozwoli na skoncentrowaniu oferty na inwestycjach wnoszących najwyższą wartość dodaną dla polskiej gospodarki” – przewiduje Ministerstwo Rozwoju.

[mc4wp_form id="5288"]