Obowiązek meldunkowy – jakie zmiany w 2018 r.?

Obowiązek meldunkowy nie zostanie w przyszłym roku zlikwidowany – wynika z projektu, który niedawno przyjął rząd. Wymóg meldunku zostanie więc zachowany, ale z początkiem 2018 r. wprowadzona ma być m.in. możliwość elektronicznego meldunku, czyli rozwiązania dostępnego bez konieczności osobistego odwiedzania urzędu.

Gromadzenie danych o miejscu zamieszkania ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz obowiązków administracji publicznej wobec obywateli. Jest to także niezwykle istotne z punktu widzenia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie” – czytamy w rządowym komunikacie.

Jak wskazują autorzy projektu nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, aktualnie obowiązek rejestracji miejsca zamieszkania dotyczy kilkunastu różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym m.in. Austrii, Danii, Łotwy, Szwecji, Estonii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Nowością będzie możliwość elektronicznego meldunku – taka e-usługa dostępna ma być dla każdej osoby posiadające profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Kolejne zmiany zakładają, że za pomocą jednego formularza meldunkowego możliwe będzie zarówno równoczesne zameldowanie na pobyt czasowy i wymeldowanie z pobytu stałego, jak i jednoczesne zameldowanie na pobyt stały oraz wymeldowanie z pobytu czasowego. Aktualnie w takich przypadkach trzeba wypełniać dwa osobne formularze.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności. Projekt został przyjęty przez rząd 29 sierpnia 2017 r.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

[mc4wp_form id="5288"]