Od 2017 r. płatności gotówkowe powyżej 15 tys. zł z podatkiem 19 proc.

Ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 780), która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., wprowadza m.in. ważną zmianę dotyczącą limitu dla transakcji dokonywanych w gotówce.

Obecnie w przypadku transakcji powyżej 15 tys. euro przedsiębiorcy muszą dokonywać płatności przelewem bankowym, jednak od 1 styczna 2017 r. zmienia się wysokość tego limitu – na 15 tys. zł.

Wprowadzono również inną zmianę w tym zakresie. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie dochowa obowiązku dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego nie grożą mu co do zasady dotkliwe sankcje. Już od 1 stycznia 2017 r. sytuacja się jednak zmieni – przedsiębiorca, który nie dochowa tego obowiązku, nie będzie mógł zaliczyć tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

[mc4wp_form id="5288"]