Odmowa uznania reklamacji? Sprawdź, gdzie we Wrocławiu uzyskasz pomoc

Wyobraź sobie sytuację. Kupujesz buty, które po miesiącu noszenia zaczynają się rozklejać. Co robisz? Nie rozklejasz się! Składasz reklamację. Czekasz na odpowiedź sprzedawcy – otrzymujesz i …niespodzianka! Niestety, niespodzianka, która Cię nie satysfakcjonuje. Sprzedawca odmawia uznania reklamacji, a w uzasadnieniu swojej decyzji wskazuje, że rozklejenie butów nastąpiło z TWOJEJ WINY. Co teraz? Czy jesteś bezradny? Przecież w uzasadnieniu decyzji powołana została opinia rzeczoznawcy, który stwierdził, że wada powstała w produkcie na skutek niewłaściwego użytkowania. Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie, absolutnie, nie jesteś bezradny. W takiej sytuacji powinieneś odwołać się od decyzji sprzedawcy. Jeżeli i to nie pomoże, do Twojej dyspozycji jest wiele instytucji, które zajmują się udzielaniem bezpłatnej pomocy konsumentom. Szczęśliwie pomocy możesz szukać bliżej niż w Strasburgu.

Po pierwsze, warto wspomnieć o miejskich i powiatowych rzecznikach konsumentów. Udzielana przez nich pomoc jest bezpłatna. Czemu zatem z niej nie skorzystać? Przecież nic nie tracisz, a możesz tylko zyskać. Jeżeli skorzystasz z pomocy rzecznika konsumentów, to w pierwszej kolejności skontaktuje się on w Twoim imieniu ze sprzedawcą. Warto zwrócić uwagę na wysoką skuteczność działań rzeczników konsumentów w prowadzeniu postępowań reklamacyjnych na etapie przedsądowym (w drodze polubownej). Jeżeli rozmowy prowadzone na etapie przedsądowym pozostaną jednak bezskuteczne, to rzecznik konsumenta wyręczy Cię w napisaniu pozwu. We Wrocławiu siedziba Miejskiego Rzecznika Ochrony Konsumentów znajduje się przy: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

Warunkiem skorzystania z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu jest posiadanie przez konsumenta miejsca zamieszkania (potwierdzone faktem opłacania we właściwym dla miasta Wrocławia urzędzie skarbowym podatku dochodowego od osób fizycznych) na terenie miasta Wrocław oraz zawarcie umowy z firmą zarejestrowaną na terenie Polski na cele prywatne. Znamienną kwestię stanowi wystąpienie przez Miejskiego Rzecznika Ochrony Konsumentów do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i odwoławczego. Pracownicy Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu udzielają porad prawnych nie tylko w siedzibie oddziału, ale również telefonicznie. Udając się po pomoc osobiście, warto pamiętać o zabraniu wszelkich dokumentów dotyczących sprawy.

Konsument może oczekiwać pomocy również od organizacji społecznych. Pierwszą z takich organizacji jest Federacja Konsumentów, której wrocławski oddział znajduje się pod następującym adresem: ul. Piłsudskiego 95, 50-014 Wrocław.

Uzyskanie porady może się odbyć również telefonicznie. Pomoc świadczona przez Federację Konsumentów, podobnie jak w przypadku Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, jest bezpłatna.

Organizacją zajmującą się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych konsumentom jest również Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. W odróżnieniu jednak od Federacji Konsumentów nie posiada ona na terenie Polski biur regionalnych, a w związku z tym pomoc świadczona jest w tym przypadku za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub telefonicznie.

Kolejno należy wspomnieć o Europejskim Centrum Konsumenckim w Polsce, z którym można się skontaktować za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, telefonicznie lub osobiście przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie.

Pomocy w przedmiocie spraw konsumenckich można oczekiwać również od Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. We Wrocławiu mieści się on przy: ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-069 Wrocław.

Warto zaznaczyć, że przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej działają sądy polubowne, do których można wnieść bezpłatny wniosek o rozpatrzenie sporu wynikającego z umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 10 tys. zł. Przedmiotowy wniosek może być wniesiony nie tylko osobiście przez konsumenta, ale również przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, działającego w imieniu konsumenta. Wyroki sądów polubownych, jak również ugody przed nimi zawarte mają moc wyroków sądów powszechnych, jednak dla skuteczności rozpoznania sprawy wymagana jest zgoda przedsiębiorcy, z którym konsument zawarł umowę. Znamienne jest natomiast, że uzyskanie przedmiotowej zgody nie należy do zadania konsumenta, lecz pozostaje w gestii sądu polubownego.

W razie braku zgody przedsiębiorcy na rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny konsument może wnieść pozew do sądu powszechnego, który będzie podlegał opłacie uzależnionej od wartości przedmiotu sporu. W jego przygotowaniu, jak już wcześniej zostało wspomniane, konsument może liczyć na pomoc pracowników miejskiego lub powiatowego Biura Rzecznika Konsumentów.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

[mc4wp_form id="5288"]