Odpowiedzialność inwestora na nowych zasadach od 1 czerwca

Z początkiem czerwca br. wchodzi w życie ustawa mająca w założeniu ułatwić przedsiębiorcom dochodzenie wierzytelności. Zmiany obejmą m.in. zasady dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora względem podwykonawców za zapłatę wynagrodzenia.

Nowe regulacje są odpowiedzią na problemy związane z obecnym brzmieniem Kodeksu cywilnego, który w założeniu ma m.in. chronić podwykonawców przed nierzetelnymi kontrahentami. Aktualne zasady prowadzą jednak do przypadków, kiedy np. inwestor staje się odpowiedzialny za wynagrodzenia podwykonawców, których wcześniej w ogóle nawet mu nie przedstawiono.

Sytuację powinna poprawić ustawa mająca wejść w życie z początkiem czerwca br. Od tego czasu solidarna odpowiedzialność inwestora oraz wykonawcy względem podwykonawców powstawać będzie w efekcie pisemnego zgłoszeniu przez wykonawcę albo przez podwykonawcę zakresu robót budowlanych, które mają zostać wykonane przez podwykonawcę. Takiego zgłoszenia trzeba będzie dokonać jeszcze przed rozpoczęciem prac, a inwestor otrzyma prawo do złożenia – w ciągu kolejnych 30 dni – pisemnego sprzeciwu. Jeśli taki sprzeciw zostanie złożony, to inwestor nie będzie odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Nowe zasady, które będą mieć zastosowanie do umów zawartych od 1 czerwca br., zakładają ponadto, że źródłem solidarnej odpowiedzialności ma być pisemna umowa inwestora z wykonawcą. W takiej umowie powinny zostać jasno wskazane szczegółowy zakres prac budowlanych oraz konkretny podwykonawca.

Co istotne, w tego rodzaju przypadkach odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy ma być ograniczona tylko do kwoty uzgodnionej pomiędzy inwestorem i wykonawcą za ściśle określone prace.

Zmiany wprowadza ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r., poz. 933).

Większość nowych przepisów wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r.

[mc4wp_form id="5288"]