Opodatkowanie przychodów z najmu – korzystanie z ryczałtu będzie limitowane

Stosowanie ryczałtowego podatku od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą (stawka na poziomie 8,5 proc.) będzie limitowane – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Resort zamierza wprowadzić roczny limit kwotowy w wysokości 100 tys. zł.

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, dochody z najmu, dzierżawy czy umów o podobnym charakterze, które uzyskują osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny), podlegają opodatkowaniu według skali (stawki na poziomie 18 i 32 proc.). Przychody tego typu podatnik może jednak opodatkować podatkiem ryczałtowym (8,5 proc.) – zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł rocznie dla przychodów z najmu, które mogą korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów (wg danych wynikających z zeznań PIT-28 za 2015 r. średni deklarowany przychód z najmu wyniósł 18240 zł)” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT.

Jak wskazują projektodawcy, w przypadku małżeństw, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, limit ten będzie łączny dla obojga małżonków.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 6 lipca 2017 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

[mc4wp_form id="5288"]