Opodatkowanie twórców do zmiany. Które zawody zapłacą więcej?

Od przyszłego roku część zawodów twórczych nie będzie mogła już korzystać z preferencyjnych (50 proc.) kosztów uzyskania przychodów – odpowiednia nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych została przyjęta przez Sejm. Na zmianie stracą m.in. tłumacze, projektanci, analitycy, copywriterzy, graficy komputerowi oraz część zawodów związanych z branżą IT.

Zaplanowane na 2018 r. zmiany dotyczące twórców zostały wprowadzone dopiero podczas prac sejmowych – nie było ich w pierwotnej wersji rządowego projektu.

Obecne regulacje odnoszą się tylko ogólnie do twórców i artystów wykonawców. Żaden z zawodów nie jest wykluczony z preferencji, ale warunkami są praca polegająca na tworzeniu szeroko rozumianych utworów i przekazywanie praw autorskich. Od przyszłego roku z podwyższonych – stosowanych względem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – kosztów skorzystać będą mogli jedynie podatnicy, których działalność zostanie wskazana bezpośrednio w ustawie.

Zgodnie z projektem, możliwość korzystania z preferencji podatkowej ma dotyczyć tylko działalności: 1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; 2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej; 3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; 4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów; 5) publicystycznej.

Jednocześnie podatnicy uzyskujący przychody z określonych w ustawie rodzajów działalności będą mogli podwoić obowiązujący do tej pory limit rozpoznania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodów (do 85 528 zł w skali roku).

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przyjęty przez Sejm 27 października 2017 r.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

[mc4wp_form id="5288"]