Podatek od nieruchomości – koniec problemów z solidarną odpowiedzialnością

Sejm przyjął projekt nowelizacji, która ma zlikwidować obecne problemy z zasadą solidarnej odpowiedzialności oraz podatkiem rolnym, leśnym oraz od nieruchomości. Po zmianach zasada ta będzie ograniczona w przypadku, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z opodatkowania. Niezwolniony z podatku współwłaściciel będzie odpowiadać jedynie za adekwatną do jego udziałów część daniny.

Nowelizacja została przyjęta przez Sejm w ubiegłym tygodniu, a teraz zajmuje się nią Senat. Projekt powstał w sejmowej komisji ds. petycji, która postanowiła przygotować zmianę przepisów w odpowiedzi na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej PROJEKTANT z Rzeszowa.

Obecnie zasada solidarnej odpowiedzialności, stosowana w sprawach dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, tworzy poważne problemy dla części podatników. Przykładowo, podatnik mający 3/10 własności jest zobowiązany do zapłaty podatku od całej nieruchomości, jeżeli reszta współwłaścicieli jest zwolniona z daniny.

Sytuację zmieni przyjęta przez posłów nowela. W takich przypadkach stosowanie solidarnej odpowiedzialności będzie odpowiednio ograniczone i ma dotyczyć wyłącznie współwłaścicieli niezwolnionych z opodatkowania. Kluczowe jest tutaj to, że podatek do zapłaty będzie odpowiadać jedynie udziałowi w prawach własności. W efekcie wspomniany podatnik, który posiada 3/10 własności nieruchomości, zapłaci tylko taką właśnie część należnego podatku.

Wprowadzenie zmian przewiduje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowela została przyjęta przez Sejm 25 maja 2017 r.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

[mc4wp_form id="5288"]