Immisje pośrednie wedle przepisów. Immisje bezpośrednie w praktyce. W jaki sposób poradzić sobie z immisjami?

Podatek od nieruchomości – w 2018 r. wzrosną stawki maksymalne

W przyszłym roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Ich poziom będzie większy o 1,9 proc., czyli o wysokość wskaźnika inflacji w I połowie 2017 r. Oznacza to, że poszczególne samorządy, od których zależy wysokość podatku, będą miały większe pole manewru i będą mogły podnieść wysokość daniny. Analogicznie wzrosnąć mogą też inne podatki oraz opłaty lokalne.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, inflacja w I półroczu danego roku w stosunku do analogicznego okresu czasu rok wcześniej przekłada się na waloryzację stawek maksymalnych podatku od nieruchomości, podatku do środków transportowych i opłat lokalnych (miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej oraz targowej). Między styczniem a czerwcem 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 1,9 proc.

Decyzja o ewentualnej podwyżce podatku od nieruchomości należeć będzie do konkretnego samorządu. Władze centralne ustalają bowiem poziom stawek maksymalnych, których poszczególne jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć. Wysokość daniny jest natomiast określana bezpośrednio w odpowiednich uchwałach gmin.

[mc4wp_form id="5288"]