Pomoc dla wykorzystanych pracowników

Obecnie pracujemy m.in. nad sprawą 22 obywateli Białorusi, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za pracę na terenie Polski. Wsparcie naszej kancelarii ma w tym przypadku charakter pomocy pro bono, a celem jest odzyskanie całości należnego wykorzystanym pracownikom wynagrodzenia.

Sprawa dotyczy 22 Białorusinów, którzy pracowali w Polsce, ale nie otrzymali od swojego pracodawcy wynagrodzenia. Wyzwanie jest tym większe, że Klienci nie znają języka polskiego – udzielenie wsparcia jest jednak możliwe dzięki naszemu zespołowi pełnomocników władających biegle językiem rosyjskim oraz pomocy tłumaczy.

Celem naszej kancelarii jest pociągnięcie pracodawcy do odpowiedzialności oraz wywalczenie dla naszych Klientów całości wynagrodzenia za wykonaną przez nich pracę.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

pomoc dla wykorzystanych pracowników

[mc4wp_form id="5288"]