Prawnik jest potrzebny zanim mleko się wyleje!

Często przedsiębiorcy zapominają, że prawnik jest potrzebny zanim sprawa poważnie się skomplikuje. Do naszej kancelarii zgłosił się klient – Jan K. Zawarł on umowę o roboty budowlane z Krzysztofem S., na podstawie której miał wykonać pokrycie dachu budynku. W trakcie wykonywania umowy, na zlecenie Krzysztofa S., Jan K. wykonał dodatkowe prace związane z pokryciem dachu, których nie wymieniono w umowie. Biorąc pod uwagę zakres wykonanych przez niego prac wraz z robotami dodatkowymi, Jan K. wystawił Krzysztofowi S. fakturę na kwotę 57 294 zł. Krzysztof S. nie zapłacił jednak całej kwoty, dlatego Kancelaria zdecydowała o konieczności wniesienia pozwu z żądaniem zapłaty 19 294 zł.

Pozwany nie poddał się bez walki. W pierwszej kolejności podniósł zarzut przedawnienia, gdyż – jego zdaniem – umowa, która łączyła go z powodem była umową zlecenia. Pełnomocnik Jana K. bez trudności wykazał, że w rzeczywistości umowa było umową o roboty budowlane. Konsekwencją tego było uznanie, że termin przedawnienia jeszcze nie upłynął, więc zarzut pozwanego okazał się chybiony.

Następnie pozwany podniósł, że wykonane przez powoda prace mieściły się w zakresie umowy, a poza tym część prac była wykonana wadliwie, dlatego Jan K. nie może żądać od niego tak wysokiej kwoty.

Z powodu niejasnych postanowień umowy i skomplikowanego stanu faktycznego proces nie należał do łatwych. Pełnomocnik powoda wykazał jednak, że pozwany się myli. Sąd zdecydował, że za większość prac dodatkowych wykonanych przez powoda należy się osobna zapłata i uwzględnił powództwo w przeważającej części, zasądzając od pozwanego na rzecz klienta Kancelarii kwotę 17 450 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Pozwany odwołał się od niekorzystnego wyroku, ale jego apelacja została w całości oddalona, a ponadto sąd odwoławczy zasądził na rzecz powoda kwotę 2 400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Opisana sprawa dobrze obrazuje, jak ważna jest konsultacja z prawnikiem już na etapie konstruowania umowy, tak aby zabezpieczyć swój interes na wypadek ewentualnego postępowania sądowego.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Wyrok 2

[mc4wp_form id="5288"]