Prawo a kryptowaluty – MF szykuje nowe przepisy

Obrót tzw. wirtualnymi walutami (kryptowalutami) będzie bezpieczniejszy – zapewnia Ministerstwo Finansów. Do polskiego systemu prawnego wprowadzona ma zostać m.in. definicja waluty wirtualnej, a podmioty zajmujące się jej wymianą będą musiały zmierzyć się z nowymi obowiązkami. Odpowiednia ustawa została już przyjęta przez Sejm i powinna wejść w życie w ciągu kilku miesięcy.

W nowej ustawie przewidziano m.in. przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym podmioty świadczące usługi wymiany kryptowalut zostaną zobowiązane do powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o transakcjach mających podejrzany charakter. Dodatkowe obowiązki będą dotyczyć podmiotów zajmujących się wymianą między kryptowalutami i prawnymi środkami płatniczymi, pośrednictwem w wymianie wirtualnych walut oraz prowadzeniem rachunków dla klientów (np. „online wallet”).

Podmioty te będą mieć obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przy obrocie walutami wirtualnymi oraz powiadamiania GIIF o okolicznościach, które sugerują podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” – tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Jak tłumaczą autorzy projektu, zmiany są ściśle związane z międzynarodowymi wytycznymi Financial Action Task Force (FATF) oraz nowymi regulacjami na poziomie unijnym.

Ustawa wprowadzi ponadto do polskiego systemu prawnego definicję waluty wirtualnej – pojęcie to zostanie oparte przede wszystkim na definicjach stosowanych w FATF i przez Komisję Europejską.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

[mc4wp_form id="5288"]