Prawo do obrony koniecznej zostanie rozszerzone

Prawo do skutecznej obrony przed zuchwałymi napastnikami, którzy wdzierają się do domu, mieszkania czy na posesję, zostanie rozszerzone. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmiany wzmacniające prawo do obrony koniecznej. Odpowiednia nowelizacja Kodeksu karnego została już przyjęta przez Sejm.

Obecne przepisy mają zostać uzupełnione o przepis dotyczący ochrony wartości szczególnej dla każdego człowieka – bezpieczeństwa we własnym domu. Nowelizacja Kodeksu karnego przewiduje, że odparcie zamachu związanego z wdarciem do mieszkania, lokalu, domu lub ogrodzonego terenu przylegającego do nich nie będzie karane, nawet w przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej. Odpowiedzialność karna grozić ma wyłącznie w sytuacji rażącego przekroczenia granic obrony koniecznego.

Dopiero w razie stwierdzenia, że przekroczenie granic obrony koniecznej miało charakter rażący, konieczna będzie ocena, czy ktoś działał pod wpływem strachu lub wzburzenia. Jeśli tak – zastosowanie znajdzie dotychczasowa klauzula niekaralności” – wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ustawodawcy zakładają, że zmiana przepisów będzie skutkować podniesieniem poczucia bezpieczeństwa obywateli. Jednocześnie resort sprawiedliwości liczy na odstraszający efekt nowych regulacji.

Przyczyną nowelizacji jest ciągle powracający temat stawiania zarzutów karnych osobom, które chronią siebie, swoje mienie i porządek społeczny przed bezprawnymi zamachami. Nowelizacja ma również na celu wyeliminowanie negatywnego odczucia społecznego związanego z takim stosowaniem prawa, w którym faktycznie większą dolegliwość karną ponosi osoba broniąca społecznie uznanych wartości, niż napastnik ewidentnie godzący w te wartości” – wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Nowelą zajmuje się obecnie Senat.

Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

[mc4wp_form id="5288"]