Prokuratura płaci za nieustalenie sprawcy przestępstwa

Ofiary niektórych przestępstw mogą domagać się od państwa kompensaty. Niedawno sukcesem zakończyliśmy tego typu sprawę. Nasz Klient padł ofiarą rozboju, organy ścigania nie były w stanie wykryć sprawców. Ostatecznie przyznano mu niemal 11 tys. zł kompensaty z tytułu zarobków, które utracił z powodu tego, że po wydarzeniu stan zdrowia nie pozwalał mu już na kontynuowanie pracy.

W 2014 r. nasz Klient padł ofiarą rozboju, w efekcie którego został poddany leczeniu szpitalnemu. Później stwierdzono u niego m.in. problemy ze słuchem i wzrokiem. W konsekwencji wydano również orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak wyraźne pogorszenie stanu zdrowia nie pozwoliło mu na kontynuowanie dotychczasowego zatrudnienia.

Sprawców przestępstwa nie wykryto, po czym Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ w Lublinie umorzyła prowadzone śledztwo. Nasz Klient nie mógł więc dochodzić odszkodowania od sprawców. W takim przypadku istnieje jednak możliwość wnioskowania o kompensatę państwową przysługującą ofiarom niektórych przestępstw (więcej informacji nt. kompensaty państwowej można znaleźć tutaj).

Sprawa została rozpatrzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie, który uznał, że na uwzględnienie zasługuje żądanie zwrotu utraconych zarobków za okres od maja 2014 do maja 2016 r. W sumie naszemu Klientowi przyznano w lipcu 2016 r. – na mocy postanowienia sądowego – niecałe 11 tys. zł kompensaty państwowej.

Rafał Kufieta

Kancelaria Prawna Rafał Kufieta

Wyrok kompensata

[mc4wp_form id="5288"]