Przedsiębiorcy będą mieć swojego rzecznika

W przyszłym roku utworzona zostanie instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (RMŚP). Rzecznik ma działać m.in. na rzecz większej ochrony interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zapewniać lepsze relacje pomiędzy firmami a organami państwowymi. Rząd przyjął już w ostatnich dniach projekt ustawy dotyczącej RMŚP.

Projekt został przygotowany w Ministerstwie Rozwoju i jest częścią szerszego pakietu – „Konstytucji Biznesu”, mającej poprawić warunki prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. Instytucja RMŚP ma w założeniu dbać głównie o prawidłowe wdrażanie zmian i zwiększyć ochronę mikro-, małych oraz średnich firm.

Rzecznik ma stać na straży praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Przede wszystkim ma strzec poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, a także zasady uczciwej konkurencji” – zapewnia rząd.

Zakres kompetencji RMŚP obejmie m.in. opiniowanie projektów zmian w prawie, które dotyczą przedsiębiorców, pomoc w mediacjach na linii przedsiębiorcy-organy państwowe oraz współpracę z innymi organizacjami mającymi na celu ochronę praw przedsiębiorców. Rzecznik otrzyma też np. prawo do występowania o wydanie objaśnień prawnych czy podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju – projekt ustawy (z 29 września 2017 r.) o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Projekt został przyjęty przez rząd 14 listopada br.

Nowa ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2018 r.

[mc4wp_form id="5288"]