Przelew na niewłaściwe konto? Odzyskiwanie pieniędzy będzie łatwiejsze

W najbliższych miesiącach wejdą w życie przepisy ułatwiające odzyskiwanie pieniędzy, które w wyniku pomyłki wysłano na niewłaściwe konto. Wprowadzone zostaną nowe procedury, a płatnik dokonujący błędnego przelewu będzie mieć większe możliwości dochodzenia danej kwoty. Odpowiednia ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Aktualnie odzyskanie pieniędzy, które zostały przesłane błędnie na niewłaściwe konto, jest mocno utrudnione. W praktyce kluczowe znaczenie ma wola odbiorcy.

Przygotowana przez prezydencką kancelarię nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw zakłada wdrożenie nowych procedur – znacznie ułatwiających odzyskiwanie w takich sytuacjach pieniędzy.

Zgodnie z nowymi regulacjami, odzyskanie pieniędzy ma być możliwe także wtedy, gdy nie udało się ich odzyskać w wyniku działań banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (SKOK). Po zmianach w prawie dana instytucja finansowa – po otrzymaniu odpowiedniej informacji – rozpocznie procedurę, w ramach której poinformuje odbiorcę kwoty o pomyłce i możliwości zwrotu pieniędzy na specjalny rachunek (tzw. rachunek zwrotu). Z takiego rachunku pieniądze zostaną następnie zwrócone płatnikowi.

Jeśli odbiorca błędnego przelewu nie zwróci danej kwoty, to instytucja finansowa zostanie zobowiązana do udzielenia płatnikowi danych identyfikacyjnych odbiorcy. W efekcie można będzie dochodzić kwoty pomyłkowej transakcji. Płatnik uzyska realną możliwość wystąpienia do sądu z roszczeniem (zgodnie z przepisami ws. bezpodstawnego wzbogacenia się). Procedury mają też minimalizować ryzyko wystąpienia skutku tzw. bezzwrotnej konsumpcji bezpodstawnego wzbogacenia.

Zmiany wprowadza ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja czeka obecnie na podpis prezydenta.

Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

[mc4wp_form id="5288"]