Samowola budowlana – nowe prawo ułatwi legalizację?

Resort infrastruktury i budownictwa zamierza stworzyć nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany. Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji społecznych. Jedną z istotniejszych nowości mogą być zmiany dotyczące samowoli budowlanych. Projektodawcy zapowiadają, że określona zostanie jednolita procedura legalizacyjna dla wszystkich rodzajów samowoli, a system kar za dokonanie samowoli ma być bardziej elastyczny.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany ma przede wszystkim umożliwić skrócenie i uproszczenie procesów inwestycyjno-budowlanych.

Możliwe będzie określenie jednej procedury legalizacyjnej dla wszystkich rodzajów samowoli. W zakresie kar za dokonanie samowoli, intencją ustawodawcy jest odejście od dotychczasowych opłat legalizacyjnych określonych na podstawie tabeli załączonej do ustawy. W to miejsce przewiduje się wprowadzenie innych, bardziej elastycznych zasad legalizacji inwestycji” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Projektodawcy zwracają uwagę na to, że obecny system jest niespójny i budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Jako przykład wskazano sytuacje, kiedy możliwość legalizacji samowoli staje się w rzeczywistości pozorna, bo jej koszt znacznie przekracza koszty wybudowania danego obiektu.

Szczegółowe zasady dotyczące legalizacji zostaną przedstawione w osobnej – obejmującej przepisy wprowadzające – ustawie. Autorzy projektu zapewniają, że nowy system będzie zdecydowanie bardziej spójny, a kary za dokonanie samowoli będą wyznaczane w elastyczniejszy sposób. Nie jest wykluczone, że w przypadku samowoli budowlanych, które powstały przed wejściem w życie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zastosowana zostanie amnestia.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 września 2016 r.) Kodeks urbanistyczno-budowlany. Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.

Nowe regulacje mają być wprowadzane stopniowo w okresie kilku następnych lat.

[mc4wp_form id="5288"]