Ściąganie abonamentu RTV – resort kultury szykuje poważne zmiany

Zmiany w przepisach dotyczących opłat abonamentowych mają zwiększyć liczbę płacących nawet o 2,8 mln osób. Temu służyć będzie włączenie do procesów rejestracji dostawców usług płatnej telewizji, czyli sieci kablowych oraz platform satelitarnych – wynika z projektu nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych, który powstał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany w prawie mają w założeniu pomóc w zwiększeniu ściągalności abonamentu RTV. Jak wskazują autorzy projektu, obecnie odsetek ściągalności abonamentu wynosi odpowiednio tylko 13 proc. gospodarstw domowych i 12 proc. przedsiębiorców.

Resort kultury chce zaangażować w procesy dotyczące ściągania abonamentu również sieci kablowe i platformy satelitarne. Łącznie ich użytkownikami jest ok. 9 mln osób.

Zgodnie z projektem nowelizacji, dostawcy usług płatnej telewizji zostaną włączeni do działań związanych z rejestracją odbiorników oraz identyfikacją podmiotów zobowiązanych do płacenia abonamentu. Projektodawcy przyjmują założenie, że użytkownik usług płatnej telewizji posiada odbiornik i z tego tytułu powinien – jeśli nie jest zwolniony z tej opłaty – uiszczać abonament.

Dostawcy takich usług mają przekazywać dane nt. swoich klientów Poczcie Polskiej, która jest operatorem wyznaczonym do pobierania opłat abonamentowych. Dane będą przekazywane niemal automatycznie – poprzez nowy system teleinformatyczny.

Resort kultury przewiduje, że w efekcie zmian liczba osób i podmiotów płacących abonament wzrośnie o ok. 2,8 mln.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt ustawy (z 3 marca 2017 r.) o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

Nowelizacja wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

[mc4wp_form id="5288"]