Sejm wprowadzi jeden „dzień podatkowy”?

Na początku lutego br. do Sejmu trafił projekt ustawy, w którym przewidziano ujednolicenie wszystkich terminów podatkowych. Takim jednolitym „dniem podatkowym” miałby być ostatni dzień następnego miesiąca. W tym dniu przypadałby zatem graniczny termin na zapłatę podatków oraz złożenie deklaracji podatkowych.

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw skierował do Sejmu klub parlamentarny Kukiz’15. Potrzebę zmian autorzy projektu argumentują tym, że płacące podatki w Polsce firmy, by dokonać zapłaty danin w ustawowych terminach, muszą śledzić nawet 9 różnych terminów podatkowych do rozliczenia nawet 14 różnych podatków.

Im bardziej różnorodna działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika, tym większą liczbę różnych terminów podatkowych jest on zobowiązany śledzić” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Projektodawcy proponują ujednolicenie wszystkich tych terminów. W efekcie – zamiast 9 różnych terminów – obowiązywałby tylko jeden wyznaczony na ostatni dzień następnego miesiąca. Rozwiązanie to miałoby przynieść korzyści zarówno podatnikom, jak i urzędom. Jak oceniają autorzy projektu, tego rodzaju uproszczenie skutkowałoby oszczędnościami po obu stronach.

Zgodnie z projektem, jednolity „dzień podatkowy” dotyczyłby 14 różnych podatków i danin. Proponowana lista obejmuje: PIT, CIT, VAT, PCC, ZUS, KRUS, podatek akcyzowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny oraz podatek od środków transportu.

W uzasadnieniu projektu wskazano również, że podobne rozwiązanie obowiązuje aktualnie np. w Irlandii, gdzie wybranym dniem jest 23. dzień następnego miesiąca.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Kukiz’15 – projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 1 lutego 2017 r.

Nowelizacja miałaby wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

[mc4wp_form id="5288"]