Spotkanie Kancelarii Rafał Kufieta z Zarządem Hussar S.A. 26 lipca 2018 r. oraz bieżące informacje

W dniu dzisiejszym, przedstawiciele naszej Kancelarii, reprezentując swoich Klientów, odbędą spotkanie z Zarządem Spółki Hussar S.A.

Spotkanie z  Zarządem Hussar S.A.

W związku z faktem, że część naszych Klientów, bez względu na przebieg przeprowadzanych negocjacji, uznała za celowe podjęcie czynności prawnych, w tym wytoczenie powództwa przeciwko Hussar o zapłatę, informujemy, że nasza Kancelaria:

obsługuje Klientów, którzy wykupili obligacje od spółki oraz/lub wykonywali dla niej usługi.

Jak przyłączyć się do sprawy?

W celu przyłączenia się do sprawy prosimy o niezwłoczne przesłanie dokumentów, wraz z krótkim opisem sytuacji w następującym wzorze:

  1. Wykonawcy usług (transportowych) dla grupy Hussar S.A.:

– wystawione faktury wraz z dowodem doręczenia,

– wartość niezapłaconych faktur oraz ewentualnych faktur zagrożonych brakiem płatności ze strony spółki (np. w formie wydruku z wewnętrznego systemu),

– korespondencja mailowa wraz z wysłanymi zleceniami (do każdego zlecenia) oraz zlecenia,

– podpisane warunki przyjęcia zlecenia (czyli druga strona w dokumentach ZZ, konkretnie – warunki przyjęcia zlecenia transportowego do realizacji),

– dowód dostarczenia do Zleceniodawcy „oryginalnych i prawidłowo potwierdzonych dokumentów rozładunków” wraz z potwierdzeniem nadania/zwrotne potwierdzenie odbioru/protokół z przekazania tych dokumentów,

– informacja czy do zlecającego były dostarczane co najmniej 2 egzemplarze listów przewozowych/CMR,

– wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem nadania lub potwierdzeniem odbioru (jeśli wezwanie było składane).

  1. Obligatariusze, którzy wykupili obligacje od grupy Hussar S.A.:

– potwierdzenie odbioru obligacji,

– odcinek zbiorowy obligacji/warunki emisji obligacji konkretnej serii,

– propozycje nabycia obligacji,

– zapis na obligację,

– potwierdzenie wykupu obligacji wraz z kwotą wykupu.

 Kontakt z Kancelarią

W przypadku pytań w zakresie dokumentacji wymienionej powyżej, prosimy o kontakt z pracownikiem Kancelarii pod numerem telefonu: + 48 500 538 173.

Dokumenty prosimy przesyłać na bezpośredni adres poczty elektronicznej naszej Kancelarii: sekretariat@dev.kancelariakufieta.pl.

Wszelkie bieżące informacje można uzyskać pod numerem kontaktowym: +48 71 796 41 65.

 

Rafał Kufieta

[mc4wp_form id="5288"]