Sprawy windykacyjne na promocyjnych warunkach

Do 26 października br. sprawy zlecane Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta, które dotyczą odzyskiwania pieniędzy (windykacja, zapłata, itp.), będą prowadzone na promocyjnych warunkach.

Jeśli kwota główna przekracza 5 tys. zł, to dana sprawa będzie prowadzona w 100 proc. na koszt dłużnika. W przypadku sprawy o wartości powyżej 10 tys. zł kancelaria zapłaci Klientowi 1 tys. zł. W odniesieniu do sprawy, której wartość przekracza kwotę 50 tys. zł, Klient otrzyma natomiast 2 tys. zł. Za sprawę o wartości ponad 200 tys. zł tego rodzaju kwota wyniesie 3 tys. zł. Resztę wynagrodzenia kancelarii pokryje w takich sytuacjach dłużnik.

Warunkiem skorzystania z promocji jest bezsporność danego roszczenia pieniężnego, popartego w całości do 10 stron dokumentów. Zlecona kancelarii sprawa musi być bezsporna, a beneficjentem promocji może być jedynie wierzyciel.

Dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

[mc4wp_form id="5288"]