Sprawy windykacyjne – promocyjne warunki

Zlecane Kancelarii Prawnej Rafał Kufieta sprawy, które odnoszą się do odzyskiwania pieniędzy (windykacja, zapłata, itp.), prowadzone są obecnie na promocyjnych warunkach.

Promocja dotyczy okresu od 27 października 2016 r. Zgodnie z jej zasadami, jeżeli kwota główna przekracza 5 tys. zł, to dana sprawa będzie prowadzona w 100 proc. na koszt dłużnika. W przypadku sprawy o wartości powyżej 10 tys. zł kancelaria zapłaci Klientowi 0,5 tys. zł. W odniesieniu do sprawy, której wartość przekracza kwotę 50 tys. zł, Klient otrzyma natomiast 1 tys. zł. Za sprawę o wartości ponad 200 tys. zł tego rodzaju kwota wyniesie 2 tys. zł. Resztę wynagrodzenia kancelarii pokryje w takich sytuacjach dłużnik.

Warunkiem skorzystania z promocji jest bezsporność danego roszczenia pieniężnego, popartego w całości do 20 stron dokumentów. Zlecona kancelarii sprawa musi być bezsporna. Beneficjentem promocji może być tylko wierzyciel.

Dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

[mc4wp_form id="5288"]