Sukcesja w firmie – rząd szykuje znaczne ułatwienia

Po śmierci właściciela przedsiębiorstwa możliwa będzie płynna kontynuacja działalności – zapowiada Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zmiany mają dotyczyć np. zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, korzystania z numeru NIP zmarłego przedsiębiorcy oraz zarządzania firmą między śmiercią przedsiębiorcy a działem spadku.

Projekt ustawy umożliwi płynne kontynuowanie działania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela firmy. Nowe przepisy są elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, będącego częścią Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie 1 czerwca 2018 r.” – wskazuje rząd.

W projekcie nowej ustawy zaproponowano m.in. umożliwienie powołania zarządcy sukcesyjnego, co ma pozwolić na kontynuację działalności danego przedsiębiorstwa. Zarządca będzie zarządzać firmą w okresie od śmierci przedsiębiorcy do podziału spadku pomiędzy spadkobierców.

Projektodawcy przewidują też szersze zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Teraz preferencja ta odnosi się co do zasady jedynie do nabycia rzeczy i praw majątkowych, w tym przedsiębiorstw) przez najbliższe osoby. Po zmianie przepisów warunkiem zwolnienia ma być zgłoszenie w urzędzie skarbowym nabycia przedsiębiorstwa i prowadzenie firmy przez okres co najmniej 5 lat.

Projekt zakłada również wprowadzenie nowego typu podatnika niektórych podatków – tzw. przedsiębiorstwa w spadku. Autorzy projektu zapewniają, że nowe regulacje pozwolą na utrzymanie ciągłości rozliczeń podatkowych. Co ważne, przedsiębiorstwo w spadku będzie mogło posługiwać się także numerem NIP zmarłego przedsiębiorcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje – zgłoszony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Projekt został przyjęty przez rząd 6 lutego 2018 r.

Ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r.

[mc4wp_form id="5288"]